Povšimli jste si někdy, že se pravidelně cítíte unavení v tu samu dobu každý den večer a ráno zase ve stejný čas vstanete? To je dobře, značí to, že vaše tělesné hodiny dělají, co mají – jde o tzv. „Cirkadiánní rytmus“.

Ale vaše spaní a zavřené oči nejsou jedinou věcí, kterou tento cyklus ovlivňuje. Jak se dnes můžete sami přesvědčit, může mít skutečně dalekosáhlé následky i na další faktory vašeho života.
Stručně řečeno, každý z nás má v sobě hlavní hodiny – jde o tzv. Suprachiasmatic Nucleus, (též stručně SCN). Sedí hned v místě, kde se křižují optické nervy ve vašem mozku a nechá vaše oči, aby mozku sdělily, jaký je čas: hlavní hodiny ve vaší hlavě reagují v první řadě na změny světla a tmy.

Vaše hlavní hodiny ale neovlivňují jen a výhradně věci spjaté nějak se spaním a odpočinkem, ale i kvantum dalších – apetit, hormony, tělesnou teplotu, dokonce i hojení ran, … To vše pak přímo ovlivňuje jiné cykly ve vašem těle. Když třeba ráno vstanete, sdělí i dalším orgánům, že se mají připravit: játrům, žaludku a naznačí jim, kolik je hodin a že je načase „vstát“ případně.

Proto když tyto cykly porušíte, celé vaše tělo se dostane do stavu zmatku. Pokud kupříkladu začněte uprostřed noci cvičit či pracovat (kdy vaše tělo očekává, že bude odpočívat), rozhodí to celý tělesný cyklus – pro tělo je to totiž doba, kdy by mělo energii ukládat a ne vydávat.

Podobný tělesný zmatek samozřejmě má více než dost potenciálu na to, obstarat vám další nenápadné problémy. I to je hlavní důvod, proč lidé pracující na směny mívají horší zdraví: často se musí v divné hodiny pohybovat, jíst a spát zase tehdy, když na to tělo není připravené.

Prozatím ještě není plně pochopena veškerá tato složitá tématika, ale přece jen se o těle dnes lidé již něco spolehlivě dozvěděli…

1. Můžete přibrat

Pokud máte rozhozený spánkový režim, pak bývá lidský apetit většinou jedna z prvních věcí, co se rozhodí. Tak namátkou – když jste spánkově mimo, máte větší šanci na to, toužit po kaloriích navíc, které moderní člověk obvykle uspokojí junk foodem (párek v rohlíku s hořčicí ve dvě ráno), který pak bude mít tendenci hned se usadit jako tuková zásoba.

Ono stačí spát byť jen v nestandardní časy, on ani člověk nemusí spánek vyřadit a může tu být rázem problém. Když vědci zjišťovali, v jaké časy mívají lidé největší apetit v závislosti na tom, kdy se probudili, tak zjistili, že byl nejvyšší tehdy, když vstali zhruba v půli odpoledne.

A to dost možná není jediný problém. Vše patrně a dost možná souvisí i s přibýváním na váze a obezitou, protože Cirkadiánní rytmy ovlivňují nejen apetit, ale také metabolismus.

Dost možná je za tím inzulin: když člověk jí v noci, může to vyhnat jeho špičku, protože normálně má tehdy být samozřejmě nižší. Tímto dojde k tomu že tělo tuk podrží namísto jeho spálení.

2. Můžete si rozvinout diabetes

Když zajistí rozhašení vašich interních hodin výkyvy inzulinu, může to vést až k inzulinové rezistenci (IR) a cukrovce.

Pointa za tím zase je taková, že když vaše tělo má inzulinovou rezistenci, značí to, že vaše tělo není tak moc senzitivní na inzulin (hormon potřebný pro tělo k absorbci glukózy z krve). Jako výsledek je vaše slinivka nucena produkovat inzulinu stále více a více, aby glukózu absorbovala. Jednou pak dojde k tomu, že tělo prostě již nemůže postačovat nárokům a glukóza se začne hromadit v krvi. Potenciálně to vede k prediabetu a diabetu.

Když máte neustále vysoké dávky inzulinu v krvi kvůli jedení v podivné noční časy, nedáváte svým inzulinovým receptorům dostatek času k tomu, aby si odpočinuly a může to tím pádem vést kvůli jejich hyper-stimulaci k výše naznačené inzulinové rezistenci.

A problém pokračuje i zde – dokonce i tehdy, když máte cukrovku, výzkumy ukazují, že lidé pracující v normálních směnách ji mohou dostat pod kontrolu snáze, nežli lidé ve směnách stále se měnících, protože jejich cukr se drží výše.

3. Vaše nálada upadne

V mozku jsou i další místa, vedle Suprachiasmatic Nucleus, která mají vlastní „hodiny“. Normálně tato místa spolupracují s SCN, ale když vše rozhodíte (nedostatek spánku je dobrá ukázka, vystavení se dlouhým temným hodinám také), opět se to na těle odrazí: díky de-sy