Cashflow kvadrant popisuje základní principy vydělávání peněz. Se spoluautorkou Sharton L. Letcher napsal Robert T. Kiyosaki významné dílo, které mnoha lidem změnilo pohled na finanční svět.

Proč by nemohlo i Vám?

Obsah

Proč někteří lidé vydělávají více, pracují méně, platí méně na daních a jsou si finančně jistější než jiní? Proč někteří investoři vydělávají hromady peněz s nízkým rizikem, zatímco ostatním se vrátí maximálně investovaná částka? Na tyto a spoustu dalších otázek se kniha snaží odpovědět. Se spoluautorkou Sharon L. Letcherovou zde vysvětluje základní rozdíly mezi majitelem podniku a zaměstnancem. Vyzdvyhuje důležitost finančního zdraví a jisté „finanční zásoby” do důchodu, tedy aktiva.

Kvadrant

Robert T. Kiyosaki rozdělil lidi do čtyř skupin podle toho jak vydělávají peníze. Na dva kvadranty – levý a pravý. Na schématu to můžeme názorně vidět.

Levá strana kvadrantu

Na levé straně jsou lidé, kteří mají jakékoliv zaměstnání a pro někoho pracují. Ty označil jako „zaměstnance”. Ať už mají jisté a dobré zaměstnání, či kopají kanály, pořád budou pracovat denně určitou pracovní dobu a jejich příjem je touto dobou omezen. Průměrný člověk denně odpracuje přibližně 8 hodin. Jestli má plat 100 Kč na hodinu nebo 250 Kč, nikdy nebude mít víc, než si sám odpracuje (vyjma bonusů, motivačních darů, atd.).

Druhou skupinou na levé straně jsou „živnostníci”. Ti nejodvážnější zaměstnanci si jednoho dne řeknou: „Dobře, proč nemít svůj vlastní obchůdek, pekárnu, či stánek s novinami? Budu tam sedět, něco prodám, postarám se o účetnictví, vydělám nějaké peníze a budu se mít dobře.” Založí si tedy svou vlastní živnost a začnou se o její chod starat. Pro tyto dvě skupiny nás kvalitně a bezpečně připraví škola. Hodně lidí má totiž stále zažitou socialistickou představu, ve které všichni mají práci a veškeré podniky jsou státní. Podle nich je práce jistota, přitom je to právě naopak.

Co se stane, když najednou ztratíte práci? Psychicky se zhroutíte, stane se vám nehoda, nebo budete mít jiné problémy a vyhodí vás? Najednou vaše příjmy klesnou na nulu (