Jistě je znáte. Na vozovkách se objevují stále častěji a jejich primárním účelem je zpomalit řidiče. Myslíte si, že zpomalovací prahy, polštáře a retardéry skutečně pomáhají, nebo naopak více řidičů naštvou? Podívejte se společně s námi na jeden objektivní pohled.

Rychlost skutečně usměrňují

To je jejich jasný a primární cíl. Na mnoha místech jsou umísťovány právě proto, aby byla rychlost konkrétního vozu snížena. Vlivem toho může dojít třeba k ochraně chodců před přechodem. Když řidič přehlédne klasické dopravní značení, může retardér pomoci k jeho zpomalení a tedy k umožnění bezpečného přejití samotného chodce.

 

Vytvářejí zdravotní zátěž

Jsou ale i negativa, která jsou s danými retardéry spojeny. Mají vliv na zvyšování zdravotní zátěže. Každý automobil produkuje výfukové plyny a emise. Když musí zpomalit a poté se opět rozjíždí, znamená to, že v daném konkrétním místě je nežádoucích látek vyprodukováno mnohem více, než při souvislé jízdě konstantní rychlostí. I proto mohou mít vliv na zdraví lidí, kteří v jejich blízkosti žijí, nebo pracují.

Pozor na neočekávané brzdění

Riziko může být spojeno i se situací, kdy si retardéru nebo jiného zpomalovače všimne řidič až na poslední chvíli. Rázem dupne na brzdu, na což nemusí správně zareagovat vozidla jedoucí za ním. Jakékoliv neočekávané brzdění tak může být větším rizikem pro vznik dopravní nehody. Zvláště v porovnání s pozvolným brzděním, pokud řidič vidí přechod a na něm chodce.

Je možné retardéry něčím nahradit?

Mají své plusy a mínusy. O tom není pochyb. Chodce hrání, ale řidiče obtěžují, a okolí znečišťují. Odborníky jsou proto doporučována jiná řešení, kterými by se doprava mohla zklidnit. Jedná se třeba po úsekový radar, nebo se může jednat o semafor, který bude u příslušného přechodu na tlačítko. Řidiči tak budou zastavovat skutečně jenom, když zde bude chodec.