Existuje skupina lidí, kteří působí jako zdrženliví podivíni, netaktní sobci a nevděčníci, kteří vám dávají nepokrytě najevo, že jste jim úplně ukradení. Pokud jste se s někým takovým setkali, je možné, že dotyčný není bezcharakterní blb, trpí jen Aspergerovým syndromem.

Porucha autistického spektra

Aspergerův syndrom byl pojmenován po rakouském lékaři Hansu Aspergerovi, který tento syndrom diagnostikoval u několika svých dětských pacientů. Jedná se o poruchu autistického spektra, která dokáže velmi zkomplikovat každodenní život.

Odborníci se přou, jak chápat Aspergerův syndrom vzhledem k autismu. Někteří jej vnímají jako samostatnou diagnózu, někteří jako mírnější formu autismu. Podstatnější než nevyjasněné zařazení ale je, že lidé s Aspergerovým syndromem tak jako lidé s jinými poruchami naráží v běžném životě na řadu problémů a omezení.

Jak poznáme Aspíka?

 • NEjsou opoždění ve smyslu mentální retardace: Můžeme mezi nimi najít i vysoce inteligentní osoby i průměrně nadané jedince.
 • Aspíci mají problémy v mezilidské komunikaci: Neovládají pro běžnou populaci intuitivní neverbální komunikaci, jednoduše řečeno neumí číst z pohledů, grimas a gest a sami je nepoužívají. S tím také souvisí, že velmi těžko navazují vztahy, neumí totiž dávat najevo své city, projevovat empatii a adekvátně reagovat na druhé.
 • Často ani netouží navazovat nějaké vztahy, mají jiné zájmy a mezilidská interakce je pro ně příliš stresující, plná nedorozumění, necítí se s ostatními lidmi ve své kůži. To, co běžně jiní zvládají, je pro ně neskutečný problém. Společenská pravidla a neverbální komunikaci musí složitě trénovat, aby vůbec mohli normálně fungovat. Jak bylo uvedeno na začátku, mohou působit dost podivně a obhrouble, ale to nemusí být úmyslné, prostě si neuvědomí své chování, často tak musí čelit různým nedorozuměním.

 • Mají tendenci k rituálnímu a stereotypnímu chování: Mívají velmi vyhraněné zájmy, ve kterých jsou opravdovými odborníky. Jejich život musí mít řád, vše mají předem přesně naplánované a každá činnost musí být prováděna v jednu určitou dobu a určitými způsobem. Jakékoliv narušení jejich režimu je pro ně nadmíru stresující.
 • Jak žít s Aspergerovým syndromem?

  Vzhledem k tomu, že Aspergerův syndrum je vrozená, geneticky daná porucha osobnosti, nelze ji léčit, pouze můžeme pomoci jedincům, kteří jí trpí, usnadnit život ve společnosti vhodnou terapií.

  S pomocí psychiatra lze usměrnit průvodní projevy poruchy – depresi, úzkost, nespavost, agresivitu, to vše lze léčit psychofarmaky. To ostatní – problémy v mezilidské komunikaci, se řeší kognitivně-behaviorální terapií, kdy se Aspík učí adekvátně reagovat v různých situacích, rozlišovat neverbální signály apod.

  Slavní Aspíci

  Mezi lidmi s Aspergerovým syndromem či autismem najdeme mnohé výjimečné osobnosti, některá jména známe z historie, jiná ze současnosti. Patří mezi ně Albert Einstein, Isaac Newton, Friedrich Nietzche, Ludwig van Beethoven, Alexandr Graham Bell, Emily Dickinson, Carl Gustav Jung, Franz Kafka, Woody Allen, Alfred Hitchcock, Bill Gates a pravděpodobně i fiktivní, ale o nic méně slavný pošahaný teoretický fyzik Sheldon Cooper ze seriálu Teorie velkého třesku.