Je opravdu možné, že by naše planeta prostřednictvím americké vlády spadala pod tajnou dohodu s mimozemšťany? Na kolik je lidská rasa ochotna zaprodat naší Zemi? Nechal se snad Eisenhower nalákat na příslib nových technologických pokroků, které by USA zajistily prvenství ve vojenském resortu? Pokud vezmeme v potaz, že teprve nedávno skončila velice vyčerpávající druhá světová válka a civilizace se teprve začala probouzet z nepříjemných následků, tak by to nebylo až tak divné.

Podle mnoha dohadů a zajímavých svědectví prý měl americký prezident Dwight Eisenhower jako první, velkou příležitost se dohodnout s mimozemskými návštěvníky na jednoduché smlouvě. Výměnou za genetické vzorky v podobě zvěře, rostlin a lidí k pokusům bylo americké vládě přislíbeno, že bude zasvěcena do tajů moderní technologie a zvráceným psychologickým dovednostem v rámci ovládání mysli.

Tajné vojenské základny

Podle věrohodného svědka Timothy Gooda, který působil v ožehavé době vlády 34. prezidenta v Pentagonu a kongresu, se Eisenhower skutečně jako první setkal s mimozemskou entitou a to hned několikrát. K tajným schůzkám mělo docházet na vojenských základnách, které nebyly širší veřejnosti známy. Pro tyto účely je vyhotovena celá síť podzemních chodeb. První z velkých mezigalaktických summitů se odehrává již v roce 1954 za účasti několika svědků. Celé sezení probíhá beze slov na telepatické bázi. Setkání bylo organizováno pod taktovkou úřadu FBI.

Máme očekávat invazi?

Timothy Good nadále pro stanici BBC2 vypověděl, že kontakty od těch dob probíhají za zcela utajených podmínek. Eisenhower s nimi sepsal smlouvu o výměně informací. Za poskytnutí nových technologií a výpomoci bylo mimozemšťanům přislíbeno, že si od nás mohou občasně vypůjčit nějaké zvířata a lidi ke svým zkoumáním. Vše mělo probíhat za předem dohodnutých podmínek. Šedí ze Zeta Reticulum měli Spojené státy informovat o počtu a jménech lidí, které plánují testovat. V tom byl ale kámen úrazu. Mimozemšťané začali smluvní dohodu stále častěji porušovat a zvyšovat své nároky.  Je možné, že by se americká vláda snížila k prodeji svých občanů a sepsala s mimozemskou rasou pakt o výměně genetických a technologických informací? Probíhají tajná setkání ještě dnes, nebo šlo o ojedinělou návštěvu z kosmu? Máme se snad obávat, že se někomu z hůry zachtělo obsadit naší planetu?

Nerostné suroviny nebo otroci

Podle neuvěřitelné výpovědi Timotha Gooda se mimozemšťané stýkají s vládou už celá desetiletí a ve výjimečných případech kontaktují i jednotlivce. Určitě si ještě vzpomínáte na důvěryhodné svědectví kongresmana Henryho McEroye Jr. za New Hemsphire, který tvrdil, že na vlastní oči viděl velice pozoruhodný dokument potvrzující setkání Eisenhowera s mimozemskými entitami. Podle Dr. Wolfa vstoupila americká vláda za prezidenta Eisenhowera do paktu s několika druhy mimozemšťanů, které nás navštěvují už od nepaměti. Mají o naší planetu zjevně zájem. Možná chtějí vypumpovat zbytek nerostných surovin, nebo se chtějí vrátit na svou původní planetu, kterou před mnoha lety jejich předci opustili, nebo hledají levnou pracovní sílu pro své účely? Nikdo prozatím přesně nezná jejich záměry. Ačkoli se zdá tato událost jakkoliv absurdní, objevovali se stále další svědkové z vysoce postavených míst, kteří byli ochotni vypovídat.

Tajná dohoda

Plukovník Philip Corso sloužil v Eisenhowerově Výboru národní bezpečnosti a mnohdy se mu na stůl dostaly opravdu zajímavé dokumentace. Podle jedné z nich musela americká vláda tzv. kapitulovat. Přistoupili jsme na jejich dohody, jelikož nebylo v našich silách s nimi bojovat. Podle všeho za námi nepřišli s