Do dluhové spirály se můžeme dostat velice snadno. Půjčíme si víc, než jsme schopni měsíčně splácet, případně půjčku hradíme půjčkou jinou. Pokud tyto finanční potíže nechceme řešit, dluhy se hromadí, v některých případech končí až exekucí neboli státem povoleným způsobem vymáhání dluhů.

Důležité je komunikovat

Exekuce je vykonávána exekutorem na základě rozhodnutí soudu. Při jejím provádění musí dodržovat přesně stanovená pravidla – jsou jasně definovaná práva a povinnosti všech zúčastněných stran včetně postupu. Pokud jsme se dostali až do této fáze, kdy váš finanční problém řeší exekutorský úřad, pravděpodobně jsme nedostatečně komunikovali se svými věřiteli. Při neschopnosti splácet můžeme zkusit vyjednat prodloužení délky úvěru, snížení či odklad splátek.

Dražba jako řešení

Exekuce nemovitostí je krajním způsobem, který nás dostane z potíží. Dražba nemovitostí probíhá pod dohledem soudního exekutora, pokud dlužník nedostál svým závazkům. Při prodeji dojde k peněžitému plnění, jímž jsou uspokojeny pohledávky věřitelů. Mezi další způsoby provedení exekuce patří srážky ze mzdy, příkaz k výplatě z bankovního účtu, prodej movitých věcí, provedení prací a výkonů.

Příležitost k výhodné koupi

Dražba nemovitostí v exekuci je z jiného pohledu skvělou příležitostí, jak výhodně pořídit nemovitý m