Auto je naším velkým pomocníkem, bez něj bychom jen obtížně vyráželi na velké nákupy nebo výlety po vlastní ose. No, ono by to i šlo, ale přišli bychom o velkou část pohodlí, na které jsme zvyklí. Koupí auta starosti ale nekončí, důležité je i jeho pojištění. Jak vybrat to nejlepší?

I auto si je třeba pojistit

Lidé se hned po narození stávají pojištěncem u některé ze zdravotních pojišťoven, vozidla to tak nemají, musíme se jim o to pojištění postarat. Ze zákona je nutností povinné ručení, které musí mít uzavřené každé vozidlo, které se vydá na pozemní komunikaci. Je to logické, povinné ručení kryje škody, které provozem vozidla způsobíte někomu jinému.

Další složkou autopojištění je havarijní pojištění, jehož sjednání už je dobrovolné, vztahuje se na škody na vašem voze.

Bez povinného ručení to opravdu nejde

Povinné ručení se často označuje i jako zákonné pojištění vozidla, jak zmiňujeme už výše, musí ho mít sjednané každé vozidlo. Pokud tímto vozidlem někomu jinému způsobíte škodu, náklady, které v souvislosti s ní poškozené osobě vznikly, proplatí pojišťovna právě z vašeho povinného ručení. To je povinné jak v ČR, tak i v zahraničí, dokladem o jeho uzavření je zelená (dnes už někdy říkáme bílá) karta a vztahuje se na:

  • Škody na zdraví nebo životě
  • Škody na majetku
  • Škody v podobě ušlého zisku
  • Náklady na právní zastoupení v souvislosti s pojistnou událostí

Nekryje ale škody, které vzniknou úmyslně, střetem dvou vozidel jednoho majitele, pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky, jízdou s vozidlem bez platné STK nebo třeba jízdou bez řidičského oprávnění (platného).

Víte, že z povinného ručení lze uhradit jako škody na zdraví nebo životě, škody na cizím vozidle, škody na majetku nebo ušlém zisku, ale i výdaje na odstranění dopravní nehody?

Kdy sjednat havarijní pojištění?

Havarijní pojištění je oproti povinnému ručení dobrovolné, takže je jen na vás, zda se rozhodnete si havarijko sjednat.

U nových vozů by mělo být samozřejmostí, vyplatí se ale často i u těch starších. Kryje škody, které vzniknou na vašem vozidle a poskytuje komplexní ochranu pro škody, které se stanou za vaší přítomnosti i mimo ni. Havarijní pojištění se vztahuje na:

  • Havárii (může jít jak o autonehodu, tak třeba o srážku se zvěří)
  • Vandalismus tedy poškození vozidla jinou osobou.
  • Odcizení vozidla
  • Živelné pohromy, mezi které patří například povodeň, krupobití, požár, pád větve na kapotu nebo povodeň.

Víte, že u nového vozidla se vám vyplatí navíc i GAP pojištění? Hodnota nového vozu klesne už tím, že s ním vyjedete z autosalonu, a to o 15 – 25 %. Díky GAP pojištění pojišťovna v případě totální škody nevyplatí aktuální cenu vozu, ale tu pořizovací.