Vynálezy, které mohly změnit chod dějin se samy v dějinách ztratily. Mimo studené fůze, antigravitačního zařízení nebo perpentum mobile se považují za ztracené vynálezy následující. 

1. Řecký oheň

Díky řeckému ohni dokázala Byzantská říše vzdorovat řadě útočníků ve slavných námořních bitvách a oddálila díky této zázračné zbrani spoustu hrozeb zejména arabských válečných lodí. Směs ledku, síry a ropy byla Byzantinci vojensky využívaná od sedmého století, recept na výrobu smrtící zbraně, která se dala použít i při pozemním boji, se s vypleněním Cařihradu Turky v roce 1453 nenávratně ztratil. Celý proces výroby totiž znalo jen několik velmi starých vědců, kteří nalezli smrt v troskách rodného města. Nepřipomíná vám to tajemný recept na Becherovku?

Každopádně Řecký oheň je pro historii nenávratně ztracen od poloviny patnáctého století. Ostatně, s nástupem střelného prachu přestalo být tajemství této zbraně jakkoliv podstatné z vojenského hlediska a postupně upadlo do říše legend.

2. Orgone energy

Orgone energy (nebo též počeštěle životní energie) je hypotéza prosazovaná rakouským psychoanalytikem Wilhelmem Reichem. Je založena mimojiné také na výzkumech jeho velkého přítele Sigmunda Freuda. Reich spatřoval Orgone jako univerzální bioenergetickou sílu, která působí na vše kolem sebe. Pro klinické testování Reich vynalezl takzvaný Orgone akumulátor, což mělo pomoci s výzkumy na toto téma. V 50. letech minulého století ale Wilhelm Reich se svým zkoumáním upadl v nemilost a veškeré výsledky jeho práce byly zničeny.

3. Ozonová terapie

Ozonová terapie měla podle mnoha lékařů a biochemiků zlepšit zdraví mnoha pacientů. Některé výzkumy fundovaných odborníků poukázaly na léčivé účinky ozónu už v 19. století, moderní věda jej využívá například na léčbu akné, poruch prokrvení nebo nejrůznější virové infekce. Na jednu stranu je totiž ozón pro jakýkoliv živý organismus toxický, současně ale dokáže při správném využití působit na nejrůznější mikroorganismy.

Ozónová terapie si ale prošla dlouhou cestu, než byla uznána za oficiální léčebnou pomůcku. Zvláště v anglicky mluvících lokalitách byly přístroje určené k léčbě dlouho ze zákona ilegální a lékaři, kteří si dovolili jej použít, riskovali vysokoškolský diplom.

4. Stroj vytvářející zemětřesení

Jeden z nejzajímavějších vynálezů chorvatského vědce srbského původu Nikoly Tesly. Při svých pokusech s mechanickým oscilátorem totiž s překvapením tento muž zaznamenal otřesy některých budov v okolí, které dokonce později vyšetřovala policie. Jakmile si Tesla uvědomil nebezpečí pro vlastní osobu vzhledem k rezonanční frekvenci svého domu, jakékoliv pokusy na toto téma ukončil. Otázka je ale, jak by podobné zařízení působilo dnes. Konstrukce budov moderní éry jsou mnohem stabilnější než ty před dvěma či třemi generacemi a dost možná by ani k žádným otřesům nedošlo. Nicméně to zní jistě děsivě, že? Přístroj, který dokáže vyvolat zemětřesení skoro z ničeho…

5. Nerozbitné sklo

K vynálezu nerozbitného skla údajně došlo za vlády římského císaře Tiberia (14-37 n. l.). Jak líčil pozdější středověký kronikář Isidor Sevillský, jistý řemeslník přinesl císaři pohár na pití vína, který se údajně neměl po pádu na podlahu roztříštit na tisíce kousků jako obyčejné sklo. Ovšem pozor, podobnost s oblíbenými Pelíšky je zde čistě náhodná. Tiberius sice sklenicí mrštil o zem, ta ale zůstala skoro nepoškozená. Pád způsobil jen mírné promáčknutí. Tiberius nicméně tohoto řemeslníka nechal připravit o hlavu, protože se bál, že materiál, z něhož je ono „sklo“ vyrobeno, by mohl být jednou dražší než zlato nebo stříbro a císař si mohl oprávněně myslet, že by došlo ke zhroucení římské ekonomiky.