Jaká bude naše budoucnost? Tato otázka občas potrápí každého. Co když existuje způsob, jak se svoji budoucnost skutečně dozvědět? Jedním z nejstarších způsobů předpovídání budoucnosti jsou taroty. Tarot je jednou z nejrozšířenějších metod věštění budoucnosti z karet.


Karty opatřené symboly se rozkládají určitým způsobem a ze vzniklého obrazce se vyloží a podá informace o budoucích událostech.
Pohled do vlastní budoucnosti se sadou karet určitě není náhodný, jelikož každá jednotlivá karta má určitý vlastní význam. Existují různé karty, vymyšlené speciálně k věštění. Například francouzská firma Grimaud nabízí sady karet pod názvem Mademoiselle le Normand nebo Salón Sybila, ale většina věštců dovede pracovat i s obyčejnými kartami.
Nakonec i tarot je obyčejná karetní hra. Některé obrázky se mohou zdát zvláštní, ale samy o sobě nemají žádný okultní význam. S tarotovými kartami se už pět set let hraje řada oblíbených karetních her pod souhrnným názvem taroty.
Moderní sada tarotových karet se skládá ze 78 karet, a to z karet malé arkány a z karet velké arkány. Existuje hodně možností, jak se karet „ptát“. Při jednodušším způsobu se používá pouze 22 karet velké arkány, při komplexnějším všech 78.
Jsou dva způsoby čtení z karet. Buď se k věštění vybere určitý počet karet, nebo se celá sada vykládá podle určitého pravidla. Vznikne vzorec rozložení, při kterém je pro výklad každé jednotlivé karty důležitá její poloha.
Podobně jako při jiných metodách věštění, i při tarotu ten, kdo hledá radu, klade určitou otázku a věštec hledá odpověď. Karty může vyložit buď sám tazatel, nebo vykladač. Podstatné je, aby se obě strany zcela soustředily na rozhodující otázku, neboť nepromyšlené či lehkomyslně položené otázky vyvolávají odpovědi, které jsou stejně povrchní, nebo mohou být při dalším vykládání dokonce zavádějící.
Metod věštění z tarotových karet je spousta.

Známý je například systém vyložení „keltský kříž“, na který stačí 22 karet velké arkány.
1. Vybere se karta vyjadřující otázku. To je „signifikátor“ a například hvězda znamená nový začátek.
2. Tazatel zamíchá ostatní karty, přeloží je a položí obrázkem dolů na hromádku.
3. Vrchní karta hromádky se obrátí z rubu na líc a položí se přímo na signifikátora. Tato karta
symbolizuje současnost.
4. Křížem přes první kartu se položí druhá, vyjadřující všechny přímé vlivy, které mohou
působit na zájmy tazatele.
5. Nad první skupinu karet se klade třetí, představující konečný cíl tazatele.
6. Čtvrtá karta patří pod první skupinu a symbolizuje vlivy z minulosti.
7. Pátá karta se položí vpravo od první skupiny a představuje nedávnou minulost.
8. Šestá karta se položí vlevo od středové skupiny a ztělesňuje vlivy, které sehrají úlohu
v blízké budoucnosti.
9. První karta vyjadřuje současnost tazatele a může dát přímou odpověď.
10. Druhá karta představuje lidi a faktory, které by mohly ovlivnit odpověď.
11. Třetí karta odhaluje vnitřní cíle tazatele, které on možná skrývá.
12. Poslední karta je shrnutím všeho, co naznačily předchozí karty. Je to „velekněz“,
reprezentující pevné základy našeho života.