Příroda nás občas překvapuje tajemnými zvuky. Například z písečných dun vychází strašidelné dunění, skřípání a pískání, některé pobřežní vody vydávají tajuplné výbuchy apod. Jsou to fascinující zvukové efekty, které se vědci snaží objasnit. Na výpravě do egyptské pouště měl britský přírodovědec Bagnold a jeho průvodce zvláštní zážitek.

„Jednou za tiché noci zaznělo náhle tak silné dunění, že jsme se museli dorozumívat jen křikem. Krátce nato se k tomu přidalo rytmické bubnování. Zvláštní koncert trval asi pět minut, pak nastalo ticho a zem se přestala chvět. „

Dunění je jen jeden ze strašidelných zvuků, které se v přírodě vyskytují. Zpěvavé, štěkavé, dunící, skřípavé a pískající písečné duny se objevily ve zprávách z cest před více než 1500 lety. Už Marco Polo vzpomínal na tyto úkazy na poušti Gobi. V rukopise Tun-Huang-Lu ze 17. století uloženém v Britském muzeu se píše o jedné „vyvádějící“ písečné duně, která v severozápadním čínském oázovém městě Khotanu sloužila při slavnostech k obveselení. Písečný kopec vydával v určitém čase zvláštní zvuky, a když na ně vystupují lidé nebo zvířata, zvuk se zesiluje na hluk, který je slyšet 5 km daleko.

Badatel A.D.Lewis popsal zkušenost z r. 1935 z pouště Kalahari v Jižní Africe: „Když se člověk pustil po zadku z kopce dolů, vzniklo velmi hlasité hřmění. Když se za tichého večera nebo rána spouštěli dolů domorodci, bylo slyšet hukot ještě ve vzdálenosti půl kilometru.“

Neustálé přesýpání jemného písku uvnitř duny je slyšet jako hučení, znějící jako zvuk varhan nebo kontrabasu. Badatelé předpokládají, že příčinou hučení je kmitání jednotlivých písečných zrnek v sesouvajících se masách písku. Jiní zase tvrdí, že důvodem je vrstvení písku. Jisté je, že k dunění rozhodujícím způsobem přispívá vítr a sucho.

V r. 1977 se vyskytly na východním pobřeží Severní Ameriky záhadné exploze, hučení provázené detonacemi. Jedno vysvětlení tvrdilo, že se náhle vzňaly zásoby metanu v podloží kontinentu nebo mořského pobřeží. Jiní viděli příčinu v nadzvukovém rachotu letadla Concorde. Podle třetího názoru šlo o zvukové vlny z neplánovaných vojenských zkušebních letů.

Sledováním byly všechny příčiny postupně vyloučeny, a tak bylo konstatováno, že jde o fyzikální fenomen, který jednoduše nelze pochopit.