Jedna minus, možná lepší dvojku – takovou známku by dostaly obory školství a zdravotnictví z předmětu včasná úhrada faktur.

Specifické obory, specifické starosti

Zdravotnictví je velice náročné na kvalifikovanou pracovní sílu. Ve větších zařízení hraje roli také kapitálová vybavenost, kterou však značně podporuje Evropská unie dotacemi.

Školství naproti tomu prochází neustálou obměnou. Školská reforma by měla pomoci jak veřejným, tak soukromým školám k lepšímu uspokojení zákazníků – tedy studentů a jejich rodičů. Zvláštnost obou oborů spočívá také v tom, že jsou nezbytné v určité části života každého občana.

Při vhodném zohlednění této skutečnosti tak mohou podnikatelské subjekty těžit určité výhody.

Jak se mění tržby

Počet hospitalizovaných pacientů je za poslední roky na obdobné úrovni (nad 2 mil.). Průměrná doba délky ošetření se snižuje (okolo 7 dnů). Poptávka po zdravotnických službách tak předem vytváří jasné možnosti pro poskytovatele.

Školský systém je přímo závislý na populačním vývoji obyvatelstva. Vzhledem ke stárnutí populace je výzvou začlenit imigranty a všechny sociální skupiny obyvatel.

V obou oborech dochází jak k poklesu tržeb, tak i přidané hodnoty. Ve školství navíc klesá i počet

zaměstnanců, a tak dříve či později dojde ve struktuře obou trhů ke změnám.

Úhrada faktur se prodloužila, ale…

Dobrá zpráva

Zdravotnictví a školství můžeme označit za stabilní a spolehlivé plátce odebraného materiálu a nakoupených služeb. Za zkoumané období tato odvětví vždy vykázala nejnižší dobu úhrad po splatnosti ze všech zkoumaných oborů, a to s převahou promptních plateb.

platební morálka ve zdravotnictví a školství

Ekonomický náraz byl sice i pro tento obor značný, zareagoval však se zpožděním zhruba 1 roku (konec 2009), což se bezprostředně odrazilo ve skokovém zvýšení doby po splatnosti faktur.

S ohledem na současné výhledy Ministerstva financí ČR i České národní banky můžeme usuzovat, že v tomto oboru budou faktury placeny stále řádně a včas.

Autoři: Michal Řičař, Ruben Vančo