Máte ve svém okolí někoho, kdo vlastní nepozorností způsobil nemalou škodu zaměstnavateli, a ten po něm chtěl následně újmu nahradit? Další na řadě můžete být vy, a to navzdory tomu, že si v práci dáváte pozor. Stačí chvilka nepozornosti nebo nedodržení doporučeného pracovního postupu a oheň je rázem na střeše. Bez ohledu na skutečnou výši škody sice pravděpodobně zaplatíte „pouze“ 4,5násobek své průměrné měsíční mzdy, ale za určitých okolností vás může chyba vyjít mnohem dráž.

Odpovědnost zaměstnance za škodu definuje zákoník práce. Dle § 257 nesmí výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti přesáhnout částku ve výši 4,5násobku průměrného měsíčního platu. Důkazní břemeno navíc leží na straně zaměstnavatele. Ten musí prokázat, že jste př