Retailové firmy jsou čím dál ochotnější platit faktury v řádném termínu

Share

V maloobchodu se propouští, ale prodejcům se dýchá o něco lépe. Zvyšuje se také ochota platit závazky včas.

Jak běží byznys

Maloobchodní poptávku tvoří rozmanité spektrum konečných spotřebitelů: obchod s potravinami, pohonnými hmotami, počítači či textilem, kulturními produkty apod.

Reakce zákazníků na ekonomický vývoj bude v součtu dílčích segmentů maloobchodu totožná s hospodářským cyklem. Vývoj plateb potvrzuje, že se maloobchodníci v průměru pohybují s celostátním průměrem.

Dobrá zpráva

Maloobchodnímu prodeji se dlouhodobě daří zvyšovat rentabilitu i ziskovost. Naproti tomu počet zaměstnanců značně klesá s tím, jak dochází k významnému poklesu tržeb. Platební morálka je nejlepší od hospodářské krize, navíc s očekávaným zlepšováním do budoucna.

Situace je ve srovnání s velkoobchodním prodejem značně odlišná.

Na začátku roku 2013 bylo ROE na téměř 21 %, což je značný nárůst ve srovnání s předchozím rokem (13 %), jedná se tak o pozitivní vývoj indikující značné oživení poptávky. Také ukazatel ROA vzrostl téměř o procento na více než 7 % a zisková marže se zvýšila na více než 3 %.

platební morálka v maloobchodu

Vývoj zaměstnanosti

Počet zaměstnanců se již téměř dva roky stále rychleji v řádech procent snižuje, a to zejména proto, že v odvětví trvale klesají tržby. Obchodníci se tak snaží optimalizovat své celkové náklady.

Je však jasně patrné, že z dlouhodobého hlediska je nutná obměna zastaralých a nefungujících principů.

Splatnost faktur je historicky nejlepší

Podobně jako ve velkoobchodním prodeji se i maloobchod snaží ve stále větší míře dodržovat nastavenou dobu splatnosti. Trendově tak v březnu 2014 doba po splatnosti faktur klesla na historické minimum 10 dnů.

Nicméně u maloobchodu je znatelnější cyklická složka v posledním období. Lze pozorovat, že od roku 2012 stoupá. Ekonomický útlum v roce 2012 se tedy poměrně silně podepsal na využívání delší doby splatnosti.

S ohledem k předpovědím lze předpokládat, že v roce 2014 a dále bude platební kázeň mírně lepší než ke konci roku 2013.

Autoři: Michal Řičař, Ruben Vančo

Read more

Local News