Heron žil v dobách těsně po Kristu, přesněji od roku 10 do roku 70. Během několika let dokonce spravoval alexandrijské museum a právě z tohoto období pochází řada jeho vynálezů. Proslavil se také díky řadě matematických výpočtů a sestrojení slavného Heronova vzorce, my se ovšem v tomto článku zaměříme spíše na jeho vynálezy.

Heronův spis o Automatech

Heron působil v době, kdy se na světlo světa začalo drát křesťanství, a přiznejme si, že vždy nešlo o úplně čistý boj. Heron se pomocí svých zařízení snažil dokázat existenci starých bohů a podpořit víru v jejich sílu. To se mu i dařilo, protože jeho vynálezy byly nevídané a pro většinu lidí bylo jediným vysvětlením, zasažení boží síly. Mezi jeho velké vynálezy patří první parní stroj, i když velice primitivní. Zde také narážíme na neskutečné znalosti matematiky, Heron dokázal stlačitelnost plynů a podle odborníků nebyl daleko od popsání komplexních čísel.

Dovedeme si vůbec představit, jak by to vypadalo, kdyby k průmyslové revoluci došlo již pár desítek let po Kristu?

Dalším vynálezem, který opět předběhl dobu o téměř dvě tisíciletí je automat na nápoje. Heron skutečně sestrojil automat, do kterého se vhodila mince, přiložili jste kelímek a do něj vám automat nalil vhodné množství nápoje. Automat byl založen na důmyslném principu kladek, pák a nakloněních rovin, obecně velkou roli v jeho vynálezech hrál i obyčejný selský rozum a představivost.

Vynález, který známe z historie, jsou i samo otevírací dveře do chrámu různých božstev, nejde o nic jiného, než že ve vhodný okamžik necháte přemístit vodu do věder, připevněných ke dveřím a tyto vědra pak dveře otevřou. Důležitým faktem je, že dveře lze ovládat na větší vzdálenosti, což bylo do té doby neslýchané.

Heron na základě znalosti z fyziky sestroj i první varhany, které samy hrály, během let tento vynález vylepšil na celou kapelu, kterou nikdo neobsluhoval. Když chtěl například do hudby umístit hrom, stačilo jen pustit ve vhodnou hodinu vhodné železné kuličky na buben a lidé jásali.

Mezi další slavné vynálezy, za které vděčíme Heronovi se počítá například i speciální hrající kašna, Heron se pokusil sestrojit kašnu, která předpovídala budoucnost, stačilo jen vhodit minci a pokud se neukázal ptáček a nezazpíval, nic dobrého vás nečekalo a od nápadu byste měli upustit. Samozřejmě, že tento jev byl náhodný a byl založen na tom, jakou rychlosti byla mince do otvoru v kašně hozena.

První samopal

Heron se během svého bádání dostal i k vojenské technice, můžeme se jen dohadovat, jestli k tomu byl donucen na základě svých brilantních vynálezů nebo si tuto cestu zvolil sám. Každopádně měl úspěchy, sestrojil totiž první zbraň, u které stačilo točit kličkou jedním směrem a bez přetržení z ní byly vystřelování šípy nebo kopí.