Potřebujete přepravit nadrozměrnou zásilku? Obraťte se na profesionály, kteří budou zárukou, že se vaše zboží přepraví včas a neporušené.

Přeprava nadrozměrných zásilek nebývá snadnou záležitostí. Zapotřebí k ní není jen speciální těžkotonážní vozidlo, ale v případě překročení patřičného rozměru zásilky se mnohdy neobejde bez vozidla doprovodného. A to zdaleka není všechno.

Bezpečí na prvním místě

Pásová, kolová a zemědělská technika, konstrukce, rámy, turbíny, hřídele, to jsou všechno produkty, při jejichž přepravě je zapotřebí dodržet určitých pravidel. Nadměrná přepravanebo chcete-li nadrozměrná dopravatak bezesporu patří mezi služby, jež je na místě přenechat odborníkům, kteří nejenže disponují nezbytnou technikou, ale také mají s přepravou těžkotonážních nákladů své zkušenosti. Ty jsou totiž minimálně stejně důležité jako technika samotná. Jedině tak si můžete být jisti, že náklad na místo určení dorazí neporušený a po cestě nezpůsobí žádnou nehodu.

Obraťte se na profesionály

Nadrozměrná přeprava a přeprava nákladů, to jsou služby, které má ve svém portfoliu například ostravská společnost Easy Logistics, jež v první řadě disponuje speciálními návěsy, které bez potíží přepraví náklad vážící až 53 tun s rozměry až do délky 22 metrů a šířky 6 metrů! Výška přepravované zásilky na území České republiky je v podstatě limitována výškou mostů, v zahraničí je tato výška zastropena 4,5 metry.

Přeprava po celé EU

Zkušený tým složený z profesionálů před samotnou cestou provede průzkum, na základě kterého určí optimální trasu. Předem bude obeznámen se všemi nástrahami v podobě úzkých silnic i přemostění. Jisti si můžete být tím, že náklad na cestu nevyrazí nepojištěn stejně jako to, že v případě nutnosti jej pečlivě zabalí a uskladní. Těžkotonážní přepravu společnost navíc realizuje nejenom na území České republiky, ale i po zemích Evropské unie.