Vzhledem k blížícímu se konci roku 2012 se množí diskuze ohledně konce světa a přetřásají se různá proroctví. Snad nejznámějším prorokem se stal Nostradamus, který prý předpověděl nesčetně událostí, které se opravdu staly.

Kdo to byl Nostradamus?

Nostradamus se narodil 14. prosince 1503 ve Francii. Byl uznávaným lékařem a rádcem krále Karla IX. Mimo lékařství se věnoval i astrologii, ve které nachází základy pro svá proroctví. Mimo jiné předpověděl do detailů smrt Jindřicha II. Jaká vlastně byla Nostradamova proroctví a které z nich se váží k době dnešní?

Nejznámější proroctví

Nostradamus předpověděl mnoho událostí a spousta z nich se týká, především dnes, již historie. Ale přece jen pár jich za zmínku stojí, jako např. rok 1804 – Napoleon se stane císařem, rok 1909 – elektrické světlo se bude běžně používat (výklad Nostradama zní: „Když lampy hoří neuhasitelným ohněm,…“). Snad nejznámějším proroctvím Nostradama jsou odkazy na Hitlera, jeho režim a koncentrační tábory, druhou světovou válku a také atomovou bombu („Putování národů přes požáry. Proti paprsku nasměřovaný výmysl všechno zakončí. Na slávu těch, kteří byli usmrceni, ukáží se na obloze znamení…“).

Nejzajímavější proroctví

A dostáváme se k nejzajímavějším proroctvím a to proroctví, která se týkají bezprostředně nás, proroctví současnosti a blízké budoucnosti.

Nejenom, že Nostradamus předpovídal „menší“ války kolem roku 2000 na Blízkém Východě, ale věnuje se také třetí světové válce, která má začít v letech 2011-2014. Původně je tato předpověď datována na léta dřívější (rok 2000 a dříve). Spousta těch, kteří výroky vykládají, ale tvrdí, že Nostradamovo proroctví ohledně třetí světové války se datuje na později.

Tímto se dostáváme k otázce, která tíží spoustu lidí a to, zda tedy nastane konec světa již letos, jak si to lidé, dle mayského kalendáře, vykládají. Opravdu nevím, ale dle Nostradama můžeme být klidní, neboť Nostradamova proroctví pokračují dále do pozdějších let.

Pravda, lež nebo výklad k obrazu svému?

Ať už v Nostradama věříte anebo ne, ať už věříte jeho proroctvím nebo je považujete za nesmyslné, to nechám na Vás. V každém případě si jeho proroctví spousta lidí upravuje k obrazu svému a to hlavně z toho důvodu, že jeho psaná forma je veršovaná a plná různých jinotajů. Je tedy na každém, jaký výklad si zvolí.

Je možné, že Nostradamus věděl, co přijde? Pokud ano, vůbec bych mu tuto vlastnost nezáviděla. Je lepší žít život ve sladké nevědomosti, užívat si každé chvíle a ne se strachovat, že jednoho dne nastane konec…