Podání ruky o vás hodně napoví

0

Pořádný mužský potřes rukou by měl být něco mezi „leklou rybou“ a kung-fu zápasníkem. Takže ne moc silný, ale ani lehký. Hodně lidí, dokonce ti, kteří by neměli, podávají ruku jako by si chtěli potřást se vzduchem. Vláčný pohyb nedělá dojem sebevědomého člověka.

Jak moc je důležité správné podávání ruky? V etiketě je to považováno jako něco hodně významného, je to většinou první fyzický kontakt mezi dvěma cizinci. Je to také způsob, jak můžete na daného člověka zapůsobit a udělat dobrý dojem (nebo špatný).

Krok 1 – Oční kontakt

Začátek správného mužského potřesení začíná očním kontaktem. Jestliže sedíte a máte zpocenou ruku, tak si ji při vstávání osušte diskrétně o kalhoty. Úsměv není nezbytný, ale při podávání ruky musíte být plně soustředěný na druhého člověka. Dávat ruku se zamračeným a nepřátelským pohledem se nedělá (když si všimnete, ani politici to nedělají).

Vyhýbání se očnímu kontaktu je neslušné a je to cesta k negativnímu postoji. Oční kontakt, jakkoli krátký, je řádný způsob jak o sobě něco „říct“. Dříve byl potřes ruky v sedě se ženou normální. Nyní byste měl vstát, ať už si potřásáte ruku s mužem nebo ženou. Je to základní projev respektu.

Krok 2 – Natáhněte ruku

Jestliže jste představováni nebo se představujete sami, natáhněte svou pravou ruku a otočte se na onoho člověka. Ruka by neměla být úplně napnutá, v loktu byste měli svírat tupý úhel. Pamatujte, při zdravení se „otevíráte“ a může to být pozice, kdy jste zranitelný. Nicméně pokud odmítnete potřesení rukou, může vás to stát veliké společenské faux pas. Mírný úklon hlavy není na škodu.

Pozor! Ruku podává vždy:

  • žena… muži
  • starší… mladšímu
  • nadřízený… společensky podřízenému
  • hostitel… hostu
  • tedy obecně výše postavený… níže postavenému

Zajímavost Výjimku si vymysleli skauti – většinou podávají ruku levou, protože je prý blíže k srdci.

Krok 3 – Pevně uchopte

Myslím, že každému je jasné, co znamená pevné uchopení. Není potřeba dokazovat Vaši sílu – nejste v posilovně. Síla sevření může být podobná držení golfové hole nebo baseballové pálky.

Když už máte ruku uchopenou, je nepřípustné abyste s ní začali mávat nahoru a dolů, jako to dělají děti. Potřes ruky by měl být krátký, lehký a přesto pevný.

Další způsoby uchopení

  • Stisknutí pouze konečky prstů – naznačujete, že se druhého štíte.
  • Zdvojený dotyk – levá ruka svírá stejnou partnerovu ruku, jako pravá. Jenom ze hřbetu. Naznačuje srdečnost a porozumění.
  • Uchopení za loket, rameno – při položení levé ruky na rameno nebo loket partnera zvyšujete důvěrnost. Pozor, abyste rukou nesahali moc vysoko, mohli byste ohrozit osobní prostor. Tento doplněk podání ruky by se měl využívat pouze u důvěrně známých lidí, se kterými máte dobrý vztah.

Správná délka úchopu ruky by měla trvat přibližně 4 sekundy. V anglosaských zemích 7 sekund.

 Krok 4 – Puštění ruky

Nakonec, poslední krok je propuštění ze sevření. Mělo by to být pomalu a lehce, žádné cukavé pohyby. Hlavně si po tom neutírat ruku, to bychom asi dotyčného urazili.

Účinky různých stisků a trvání

Slabý a krátký stisk

Stisk působí negativně. Muž je při použití stisku vyhodnocen jako pasivní, slabá, nepříjemná a zženštilá osoba. Žena je považována za slabou a bezmocnou.

Slabý a dlouhý stisk

Kombinace vytvářející negativní dojem. Osoba je považována za vypočítavou, chladnou, vypočítavou nebo vychytralou.

Pevný a krátký stisk

Muži s tímto stiskem jsou hodnoceni jako netrpěliví, energičtí, necitliví. U žen tento stisk vyvolává negativní dojem. Především ostatními ženami jsou hodnoceny jako chladné, despotické, nepřátelské a bezohledné.

Pevný a dlouhý stisk

Vyvolává negativní dojem, při kterém se osoby cítí v ohrožení. Žena je považována za nepříjemnou a postrádající ženskost. U mužů stisk značí snahu ovládat druhé, nepřátelství a agresivitu.

Středně silný a středně dlouhý stisk

Ideální kombinace, která vytváří pozitivní dojem u obou pohlaví. Stisk ruky muže je přátelský, čestný, otevřený a srdečný. Žena je pak dominantní, průbojná, podle mužů ctižádostivá kariéristka, která lehce postrádá  ženskost.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here