Po zpracování dřeva zůstanou piliny. Kam mizí?

0

Dřevo se z lesa převáží na pily a do dřevozpracujících závodů, kde z něj připraví produkty pro další výrobu nebo palivo. Zároveň ale také vzniká velké množství pilin a dřevního prachu. Co se děje s nimi?

Okamžitý úklid

V domácích podmínkách stačí ohoblovat lať nebo použít smirkový papír a hned vidíme, kolik pilin a hoblin nám zůstalo na podlaze. Pokud bychom je neuklízeli, za nějaký čas bychom do své dílny ani neotevřeli dveře. Ve velkých závodech je to podobné, jen množství je mnohem větší, proto se nejen o piliny starají ventilátory a průmyslová vzduchotechnika. Dřevní prach navíc dokáže být velmi nebezpečný, pokud by se pravidelně neodstraňoval, je totiž explozní. Ve velkém množství může pomoci vzniku prostředí, ve kterém za určitých podmínek hrozí nebezpečí výbuchu. Pro ochranu zaměstnanců i techniky je tak velmi důležité odsávání pilin, které zajistí bezpečné pracovní prostředí. Odsáté piliny a prach se ukládají ve filtračním zařízení, odkud se přes výsypku pomocí šnekového dopravníků odvedou pro další využití.

Nad rozmary počasí 

Piliny ale nejsou vždy jen suché a lehké, jak je známe z obrábění suchého dřeva. Ve specifických provozech jsou hrubé a navíc mokré, což může jejich odsávání komplikovat především v zimě. Filtrační médium nasákne vodu z pilin, může pak zamrzat a tedy omezovat svou funkčnost. V těchto provozech je vhodnější řešení použít cyklónové odlučovače, které pro odloučení prachu využívají odstředivou sílu. Směs pilin a vzduchu vstupuje do odlučovače ve vrchní části a rotuje uvnitř kolem osy cyklónu. Po vnitřní ploše odlučovače pak piliny kloužou dolů vlivem gravitace, zatímco samotný vzduch odchází naopak nahoru. Na vodu obsaženou v pilinách pak nemá mráz naprosto žádný vliv a celý filtrační systém funguje bez jakéhokoli omezení.

Piliny a dřevní prach, které vznikají jako odpad ve dřevozpracujících závodech, se následně použijí třeba na výrobu dřevních pelet či briket nebo na podestýlkové granule pro zvířata.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here