Platební morálka ve stavebnictví | Uvidíme světlo na konci tunelu?

Krize ve stavebnictví ovlivnila objem zakázek, ceny, zaměstnanost i splatnost závazků. Mají čeští stavebníci opravdu důvod k pesimismu a zůstane včasná úhrada závazků nadstavbou?

Meziroční propad o 9,3 %

Analýza českého stavebnictví za čtvrtý kvartál 2013 (CEEC Research) hovoří jasně: celý sektor stavebnictví se meziročně propadl o 9,3 %. Důvodem je pokles privátních i veřejných zakázek. Dopady jsou vidět hlavně u menších firem, které nemají potřebný kapitál k dočasnému financování výpadku v příjmech.

Ceny stavebních prací klesly až o jednu pětinu. Některé firmy dokonce realizují zakázky se zápornou ziskovou marží, aby si udržely postavení na trhu. Také index pozemního i inženýrského stavitelství odráží pokračující propad stavebnictví (ČSÚ).

platební morálka ve stavebnictví

(Ne)zaměstnanost ve stavebnictví

Stavební firmy reagují na sníženou poptávku a negativní výhled do budoucna také tím, že snižují počet zaměstnanců.

Mnoho pracovníků musí podstoupit náročný proces rekvalifikace nebo si založit vlastní podnikání, které je také samo o sobě rizikové.

Proplácení faktur není až tak tristní

Bisnode data o platební morálce ale prozrazují, že současný stav po lhůtě splatnosti není až natolik tristní. Stavební společnosti hrdě čelí nepříznivým podmínkám ve svém oboru.

Dobrá zpráva

Trendová linie nám odhalila, že oproti předchozím rokům stavební firmy snižují dobu po splatnosti svých závazků, byť velmi pozvolna.

Cyklická složka odráží značný vliv ekonomického cyklu na výkon stavebnictví. Krizové období zaznamenalo enormní výkyv a poslední kvartály 2013 ukazují na zhoršenou situaci v tomto oboru.

Taktéž z analýzy ČSOB Factoring z října 2013 vyplývá, že reálná doba návratnosti pohledávek se zvýšila z 82 dnů v roce 2012 na 95 dnů ve třetím kvartálu 2013.

V případě stavebnictví nelze očekávat výrazné změny k lepšímu ani v následujících letech, byť si to většina stavařů jistě přeje.

Autoři: Michal Řičař, Ruben Vančo