Důvodů, proč přistoupit k odhlučnění interiéru osobního auta je celá řada. Mnoho majitelů aut se pro něj rozhoduje s přáním zkvalitnit poslech hudby ze zábavního systému auta, pro jiné je důležitý celkový jízdní komfort, možnost snadněji komunikovat s ostatními lidmi v autě nebo při hands-free hovorech. K těmto důvodům se přidává i důvod skutečně objektivní, neboť zvýšená hladina hluku při delší jízdě působí prokazatelně rušivě, zhoršuje únavu a snižuje pozornost řidiče. Protože automobilky nevěnují tomuto problému u vozů nižších a středních tříd dostatečnou pozornost, řidiči se často obracejí na profesionály v oboru, kteří jsou schopni posoudit nejlepší postup s ohledem na konkrétní typ vozu, např. sedan. 

Odhlučnění jednotlivých částí vozu

Pro kvalitní odhlučnění interiéru vozu je třeba zamezit průniku hluku skrze podběhy kol a karoserie, dveře, mezimotorový či zavazadlový prostor apod. Na celkové hladině hluku se podílí jak vibrace plastových i kovových částí vlastního vozu stejně jako průnik hluku vznikajícího při jízdě (hluk od kol a vozovky, aerodynamický hluk) i z okolního prostředí (např. sirény, další vozy atd.). Ideální je samozřejmě provést odhlučnění všech částí. V závislosti na typu vozu a očekáváních majitele jsou nicméně některé části z hlediska výsledného efektu důležitější než jiné. Např. u vozů typu kombi, které mají zavazadlový prostor přímo spojený s interiérem vozidla, je odhlučnění kufru důležitější než u sedanu. V jeho případě je lepší rozhodnout se pro odhlučnění podlahy. Obecně však platí, že všechny části je nutno odhlučnit kvalitně, s použitím vhodných materiálů a postupů.

 

Jak na odhlučnění podlahy a dalších částí

Přes podlahu proniká do vozidla hluk od vozovky, a protože je navíc zatěžována, dochází k jejím vibracím, které taktéž zvyšují hladinu hluku v interiéru. Ideálním způsobem odhlučnění je aplikace antivibrační vrstvy na podlahu vozu a následné položení vrstvy protihlukové. Těmto krokům musí samozřejmě předcházet demontáž sedadel i pečlivá příprava plochy, na kterou se budou nanášet zmíněné materiály (čištění, odmaštění apod.).

Podobným způsobem je realizováno odhlučnění dalších důležitých částí auta. Důležité je odhlučnění podběhů kol a karoserie, které se s odhlučněním podlahy navzájem doplňuje. Odhlučnění dveří, ve kterých jsou uloženy boční reproduktory, má zásadní význam pro zkvalitnění poslechu hudby při jízdě a neobejde se bez něj žádný fanoušek špičkového poslechu.

Aby měly jednotlivé úpravy maximální efekt, je nejlepší svěřit jejich realizaci profesionálům v oboru, kteří jsou díky svým zkušenostem i přístupu k nejlepším materiálům schopni provést odhlučnění vozu v nejlepší kvalitě.