Role vrcholového manažera je pro chod podniku zásadní a v zásadní míře rozhoduje o efektivitě jeho řízení. Přijímání a realizace strategických rozhodnutí je podstatné pro rozvoj firmy nebo vyššího útvaru jako celku a v osobnosti vrcholového manažera se zrcadlí ambice i šance firmy na dosažení pozitivních obchodních výsledků. Jakkoliv je možné, že ten který člověk má určité osobnostní rysy vhodné pro řízení, skutečný lídr si musí postupně osvojit využívání daných vlastnosti. Skutečně dobrým manažerem se člověk nerodí ale stává se jím na základě zkušeností a poctivéa

MBA Leadership – staňte se lepším vůdcem

Role vrcholového manažera je pro chod podniku zásadní a v zásadní míře rozhoduje o efektivitě jeho řízení. Přijímání a realizace strategických rozhodnutí je podstatné pro rozvoj firmy nebo vyššího útvaru jako celku a v osobnosti vrcholového manažera se zrcadlí ambice i šance firmy na dosažení pozitivních obchodních výsledků. Jakkoliv je možné, že ten který člověk má určité osobnostní rysy vhodné pro řízení, skutečný lídr si musí postupně osvojit využívání daných vlastnosti. Skutečně dobrým manažerem se člověk nerodí ale stává se jím na základě zkušeností a poctivého studia. Právě pro ty, kdo si výše uvedené uvědomují a na manažerských pozicích již působí nebo se na ně připravují, je určen studijní program