Pokud patříte mezi milovníka záhad, tajemství či nevysvětlených děsivých události z historie pak věřte, že řada takových míst se nachází i u nás. Naše dějiny jsou celkově plné zajímavostí a myslím, že i takový autor jako Dan Brown by si tady vybrat řadu námětů pro svoje knihy. Několik takových míst si v tomto článek představíme.

Přečtěte si i náš další článek o nejstrašidelnějších místech v České republice!

Dolní Kounice

Toto místo se do dějin zapsalo díky klášteru Rosa Coeli, který zde byl vybudován ve dvanáctém století. Součástí kláštera byly i mohutné katakomby, ve kterých se ještě do dnes nacházejí kostry a ostatky vězňů. Děsivou pravdou je, že všechny ostatky patří umučeným lidem, to je zřejmě důvodem, proč se zde dlouhá staletí scházely nejrůznější sekty.

Město Klobouky

Město Klobouky znají badatelé především díky menhiru, který se zde nachází. Tento kámen měří celé tři metry a řadí se tak mezi největší menhiry naší republiky. Skutečně pochází z pravěku a dříve kolem něj byly ještě menší kamenné útvary, proto byl menhir nazýván pastýřem. Podle legendy se kámen každý rok v určitou dobu posune o pár centimetrů a až se dostane ke kostelu, nastane prý konec světa.

Jindřichův Hradec

Bílá paní se vyskytuje v kde jaké pohádce, ale nikde jinde než právě v Jindřichově Hradci nepředpovídá budoucnost. Podle pověsti totiž přes noc chodí zámkem a podle barvy jejich rukaviček lze říci, co hrad čeká. Pokud jsou rukavičky bílé, chystá se něco veselo, pokud jsou červené, zámek schvátí požár, no a je-li jejich barva černá, pak někoho nedaleko čeká smrt.

Okolí Kounova

Kounov patří do velice neobvyklých míst naší republiky. Nachází se zde totiž celá řady kamenů, které svojí velikostí sahají od jednoho metru až po několik metrů. Největší balvan váží celých 6 tun. Nikdo neví, jak se sem kameny dostaly, ale jedno je jasné, jsou z daleka, protože podloží jim vůbec neodpovídá.

Velké Losiny

Toto místo se proslavilo velice nešťastně a to čarodějnictvím. Po třicetileté válce byl náš lid hodně zničený a věřil, kde jakým povídačkám, a tak se jednoho dne stalo, že místní žena ukradla hostii z kostela, aby jí dala své krávě, věřila totiž, že si tím zajistí více mléka. Ovšem farář ji viděl a nahlásit to šlechtě. Ta si tedy pozvala inkvizici, která začala krutou éru pro Losiny, na hranici skončilo více než sto žen. Jediný kdo se opovážil protestovat, byl šumperský děkan Lautner, netrvalo tedy dlouho a i on skončil na hranici.

Staronová synagoga

V židovské čtvrti nalezneme něco nevydaného, je zde totiž nejstarší synagoga v Evropě a navíc je opředena řadou záhad. Jedna z nich mluví o Golemovi, jiná například tvrdí, že ten kdo nalezne sedadlo vrchního rabína a usedne na něj, do roka zemře. Slavnou pověstí je i to, že kameny na synagogu prý donesli andělé až z Jeruzaléma a to přímo z Šalamounova chrámu. Po obnově chrámu se prý andělé pro kameny vrátí.