Mají výrobci potravin faktury s prošlou lhůtou splatnosti?

Share

Navzdory konkurenci a tlakům obchodních řetězců je platební kázeň výrobců potravin relativně dobrá. Potravinářský průmysl se přizpůsobuje novým podmínkám na trhu.

Dobré i horší zprávy

Začněme horší zprávou: poslední legislativní úpravy v DPH a značný růst cen potravin se v určité míře promítly i do  potravinářského průmyslu. Mnoho spotřebitelů muselo optimalizovat svůj spotřební koš. Zákazníci kupují levnější výrobky, mnohdy s nižší kvalitou.

Na druhou stranu, stálá poptávka po potravinách zaručuje poměrně stabilní příjem pro jednotlivé články dodavatelsko-odběratelského řetězce. Ekonomická situace se v potravinářském průmyslu odráží v menší míře než u ostatních oborů.

Potravinářská komora ČR zdůrazňuje, že se český zákazník vrací k tradičním českým plodinám a výrobkům, díky čemuž sílí postavení domácích producentů. Ačkoliv je celkový efekt těchto vlivů lehce pozitivní, protichůdné síly se téměř vždy vzájemně vykompenzovaly a produkce odvětví zůstala na totožných hodnotách jako v předchozích letech.

platební morálka v potravinářském průmyslu

Dobrá zpráva

Producentům se podařilo zvýšit rentabilitu aktiv i vlastního kapitálu, díky optimalizaci majetkové a kapitálové struktury, přičemž si zachovali stejnou ziskovou marži. Potravinářský průmysl se tak zdařile přizpůsobil novým podmínkám trhu.

Faktury se proplácejí rychleji

Silné zlepšení v platební morálce zrcadlí pozitivní počínání podnikatelů v potravinářském oboru, kteří mají stále nižší doby plateb po splatnosti faktur.

Ovšem jako u většiny oborů si můžeme všimnout, že od roku 2012 dochází k negativním událostem v ekonomice, které se promítají i do potravinářského průmyslu, byť ve značně menší míře než v ostatních oborech zpracovatelského průmyslu.

S ohledem na budoucí vývoj ekonomiky lze očekávat, že dojde k mírnému zlepšení i v potravinářském průmyslu a jeho platební morálce.

Autoři: Michal Řičař, Ruben Vančo

Read more

Local News