Moderní rodič batolete či předškoláka se nezřídka musí zabývat otázkou, zda svého potomka vést či nevést ke studiu angličtiny již před zahájením povinné školní docházky. Názory se v tomto směru různí a plno lidí stále zastává názor, že se děti nemají výukou cizího jazyka v předškolním období zatěžovat. S tím se dá souhlasit do té míry, že výuka angličtiny u předškoláků není vhodná, pokud by pro ně byla zátěží. Moderní výukové metody jsou však postaveny tak, že pro normálně se vyvíjející a zdravé dítě zátěž nepředstavují. Kurzy angličtiny pro děti předškolního věku, ať už přímo v prostorách dané mateřské školy nebo v rámci jazykové školy, totiž už dávno neprobíhají starou metodou násilného „biflování“.

Správná výuka u předškoláků by naopak měla být v maximální míře přirozená. Kurzy angličtiny probíhají formou hraní her, zpívání písniček, sledování videí či soutěžení tak, aby dítě v ideálním případě vůbec nepociťovalo, že se něco učí. A co je na tom nejlepší? Při správném přístupu a správné metodologii děti zvládají i angličtinu s rodilým mluvčím. Mohou tak mít již od velmi útlého věku kontakt s angličtinou v té nejlepší možné a nejintenzivnější podobě. Ptáte se, k čemu to všechno? To je jednoduché. Předškoláci jsou enormně senzitivní a otevření jakýmkoli novým podnětům a znalostem. Pokud se tedy řeč začnou učit již v tomto věku, můžete si být téměř jisti, že to, co se naučí, už jen tak nezapomenou a budou z toho těžit po zbytek života. Prostě proto, že se v tomto období učí jazyk přirozeným způsobem tak, jak se učí i svou rodnou řeč.

A pokud vás možnost kurzů angličtiny pro předškolní děti zaujala, zapátrejte na internetu a najděte si vás ten nejlepší kurz pro. Výuku angličtiny tímto způsobem nabízí řada agentur. Za všechny můžeme jmenovat například Wattsenglish, která dokonce vyvinula vlastní metodologii, nebo s ní spolupracující jazykovou školu JS FAN. Ta navíc vedle výuky předškoláků nabízí také celou řadu dalších kurzů angličtiny pro děti.