Má české strojírenství to nejhorší za sebou? Firmám se daří zvyšovat produktivitu a snižovat průměrnou dobu po splatnosti. Odměnou jsou příjemnější ekonomické zprávy v roce 2014.

Začátkem roku 2013 hovořila většina odhadů ekonomiky pozitivněji než po druhém čtvrtletí 2013. Na počátku roku 2014 ale vše napovídalo tomu, že se ekonomika začne oživovat.

Podívejme se na čísla

Výsledky rentabilit ve strojírenství za rok 2012 se meziročně zvýšily v řádech procent. Ziskovost se sice snížila, ovšem vzrostla ekonomická přidaná hodnota (ČSÚ).

Jinými slovy, podniky zvýšily produktivitu a efektivitu kapitálu. V tomto duchu také hovoří statistické šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR (SPČR) a ČNB za druhý kvartál 2013. Podniky čelí náročnějším podmínkám jak v domácí poptávce, tak na zahraničních trzích. Na to reagují snižováním nákladů, zvyšováním produktivity práce a kapitálu anebo hledáním nových odbytišť.