Trh je přeplněný konkurencí a není lehké se na něm udržet. Proto marketingoví pracovníci vymýšlejí stále originálnější reklamy. Tentokrát se zaměříme na billboardové reklamy, kterých si stoprocentně všimnete!

Guerillový marketing je způsob propagace, který se snaží s minimálními náklady vybudit maximální zájem veřejnosti. K takové propagaci je potřeba velice kreativní duch, který se jen těžko hledá.

1. Quitplan services

Reklamní skupina Clarity Coverdale Fury přišla s billboardem, na k