Finanční vzdělání české populace není na nejvyšších stupních ve srovnání s obyvateli jiných evropských, potažmo světových států. Abychom se nezadlužovali do neúnosné míry, nepřipravili o finance zbytek rodiny, aby nás někdo neokrádal a abychom se neztratili ve světě financí, je třeba se neustále vzdělávat ve finančních oblastech. Je potřeba připravovat na finanční zodpovědnost i svoje děti. Pak nebudeme padat do dluhových pastí, propůjčovat své soukromí lichvářům i splátkám v neúnosných výších.

Anonymní vyřízení půjčky s krátkodobým horizontem splácení

Ale i sebevíce vzdělaná rodina se může někdy dostat do úzkých, je třeba uhradit nenadálé výdaje, zaplatit dětem nějaké výlety se školou navíc, s nimiž se v rozpočtu nepočítalo, a už může být finanční pohrom