Zájem zákazníků roste, tržby stagnují nebo klesají. Tlaky na provozovatele hotelů a restaurací sílí, platby účtů naštěstí tolik nezpožďují.

Návštěvnost hotelů a restaurací v ČR

Kromě rezidentů, kteří tvoří 48 % celkové poptávky, jsou stěžejními zákazníky v hotelech a restauracích zejména hosté z Německa, Ruska, Ameriky, Slovenska a Polska, kteří v souhrnu vytvářejí 43 % zahraniční poptávky.

Zahraniční poptávka má tedy o něco vyšší váhu (52 %) než ta domácí. Platí, že čím luxusnější hotel či restaurace, tím je podíl zahraniční poptávky vyšší.

Dobrá zpráva

Vytíženost hotelů a restaurací roste jak ze strany místních, tak zahraničních návštěvníků. Od roku 2011 sledujeme vyšší návštěvnost hotelů a restaurací v řádech procent, která přetrvává do dnešních dnů.  Můžeme očekávat pozitivní vývoj a další slevy se snahou nalákat zákazníky.

Tržby v oboru HORECA

V případě tržeb je však situace odlišná. Tržby spíše průběžně klesaly, byť v řádech promile či maximálně procent v posledním čtvrtletí 2013. Asociace hotelů a restaurací ČR již v listopadu 2011 ohlásila sílící tendenci snižování výdajů zákazníků v restauracích.

Hotely a restaurace více vytěžují své kapacity, aniž by zvyšovaly ceny. Současně nabízejí další výhody a slevy. Zvýšené tlaky na všechny podnikatele jsou v odvětví jasně patrné.

Platba faktur

Navzdory negativům je trendová linie plateb po splatnosti i v případě hotelů a restaurací klesající, což je pozitivní zpráva pro všechny podnikatelské subjekty, které působí v tomto oboru.

Trend se ke konci období 2013 dokonce dostává na 11 dnů po splatnosti.

platební morálka hotelů a restaurací

Rostoucí hodnota cyklické složky však signalizuje, že zahraniční ekonomika lehce zpomaluje, což se zřetelně promítá do tohoto oboru, který je citlivý na jakékoli výkyvy v hospodářské výkonnosti. Tato vlastnost je dobře čitelná z reakce tohoto odvětví v roce 2008.

Nicméně vzhledem k současným predikcím můžeme očekávat, že v nadcházejícím období se zpoždění plateb bude lehce snižovat. Podnikatelé tak budou více nakloněni vůči dalším aktivitám.

Autoři: Michal Řičař, Ruben Vančo