Dějiny vousů: Díl II. Od středověku po současnost

Share

V minulém díle jsme si představili pohled na vous u mužů starověku. Dnes se v našem putování posuneme dále a podíváme se na zbytek celých dějin až po současnost. Konec antického světa je spojený se zhoršením téměř všech sfér lidského života a s tím je spojena i péče o vzhled.

Příchod barbarů podporoval neupravené plnovousy, i vlasy, a jen velmi těžce se noví obyvatelé Evropy učili návykům obyvatel původního antického světa. Středověk se nesl ve znamení delších vlasů a vousů, popřípadě hladce oholené tváře. Vousy však nebyly, až na některé výjimky, příliš upravovány. Stále však přetrvalo nošení plnovousu jako výraz mužnosti a moci. Díky tomu zdobil většinu panovníků upravený plnovous. Dokonce se traduje, že možnost, dotknout se panovníkových vousů, byla považována za obrovskou čest.

Určitou renesanci, v oblasti vousů, přinesla do Evropy až náboženská reformace. Protestantští kněží nosili, podle starozákonních vzorů, hutné plnovousy. Stejně tak nošení plnovousu přispěla i třicetiletá válka, kdy se plnovous stal znamením vojenských dobrodruhů. I to mělo za následek, že se 18. století opět neslo ve znamení hladce oholených tváří bez jediného vousu. Výjimkou byla ovšem armáda. Pověstné jsou husarské či granátnické kníry, které byly v některých armádách dokonce povinností. Pokud jedinec z jakéhokoliv důvodu nemohl mít takovýto knír, byl povinen namalovat si jej alespoň úhlem.

19. století přineslo do světa vousů obrovskou změnu. Po napoleonských válkách se začaly objevovat někdy až neuvěřitelné vousové kreace, které naplno propukly po vítězném roce 1848. Nejrůznější bradky, kníry, licousy a další varianty vousů, zdobily téměř každého muže, od příslušníků revolučních gard, politické elity až po císaře, jako byl například František Josef I. Právě korunované hlavy se svými vousy, mezi které patřil například i císař Napoleon III., car Alexandr III. nebo pruský král Fridrich III., byly pro všechny velkou inspirací a o 2. polovině 19. století můžeme mluvit jako o zlaté éře vousů.

Ta byla ukončena 1. světovým konfliktem, kdy vousy vadily při nasazování plynových masek a také jim příliš nepřálo všude přítomné bahno a nejrůznější paraziti, kteří se objevují společně s válečnou vřavou. Poválečné období bylo opět plné liberalismu, a tak se mísily nejrůznější kulturní styly, které vousy zahrnovaly či nikoliv. Velmi častým vzorem však byli herci z filmových pláten.

Read more

Local News