Otázka cestování v čase vrtala vědcům hlavou již od počátku věků, ovšem teprve nové poznatky pomohly určit, jestli je to vůbec možné. Je třeba si uvědomit, že čas je pouze veličina a její vlastnosti jsou často nad naše chápání. Zdravý rozum nám říká, že čas plyne neustále a všude stejně, věda ovšem říká, že čas plyne všude jinak.

Člověk by nejraději využíval stroj času, tedy přístroj, který dokáže pracovat s časem, vytvářet v něm tunely a přemístit ho o mnoho let zpět. Již tato myšlenka je bohužel nemožná. Ke studiu času nám pomohly teprve až černé díry, urychlovač částic a Einsteinova teorie relativity.

Superrychlost, která zastaví čas

Teorie relativity byla stoprocentně potvrzena až při využití urychlovačů částic, které dokázaly, že pokud se částce pohybuje rychlostí světla, tak pro ni čas plyne mnohem pomaleji, než pro její pozorovatele. Obecně lze tvrdit, že částice, které se hýbou mají delší životnost než částice, které zůstávají v klidu. Stejná zkušenost je i u astronautů, kteří se na oběžné dráze pohybují velkou rychlostí a čas je pro ně odlišný. Zde je to ovšem pouze ve velmi drobných odchylkách. Velké změny lze sledovat pouze díky urychlovačům.

Studium času a kauzality se již dlouho ubírá k vysoké rychlosti, která by byla natolik obrovská, že by dokázala předběhnout čas. Problémem je ovšem to, že takovou rychlost zatím nelze vyvinout a to ani v urychlovačích částic.

Typickou ukázkou odlišného vnímání času může být sledování hvězd. Když se večer podíváte na oblohu, tak nevidíte hvězdy a galaxie, ale pouze obraz, který je už miliony let starý, mnoho hvězd už na obloze ani není. Hvězdy a galaxie jsou vzdálení stovky milionů světelných let. Doba, něž k nám světlo ze vzdálených hvězd doletí je tedy v řádech milionů let. Nelze tedy s přesností říci, co se ve vzdáleném vesmíru děje, jelikož můžeme sledovat pouze minulost.

Černá díra

Čas si lze představit jako elastickou veličinu, která se může buď smršťovat nebo naopak roztahovat. Ke sledování změn času nejlépe slouží černé díry. Jejich hmotnost je natolik enormní, že se v nich hroutí hmota a veličiny, které nikdy nedokážeme zvážit, tedy čas a světlo, jsou černými dírami pohlcovány. Když je černá díra natolik plná, že už není schopna pohltit žádnou hmotu, tak vychrlí veškerou hmotu, čas i světlo opět do vesmíru.

Podle vědců by bylo nadějí, pro cestování v čase, kdybychom se ocitli v blízkosti černé díry, ta by kolem nás pohlcovala čas, ale my bychom samotnou černou dírou nesměli projít. Jednalo by se však opět o relativní fakt, kdy by kolem nás pouze čas protékal jinou rychlostí, než jsme zvyklí.

Na cestování v čase zapomeňte

Ať už tomu chcete věřit, či nikoliv, tak v čase cestovat nelze. Veškeré teorie, které se k tomu blíží, tak jsou limitovány nejen lidským myšlením, ale především absolutní neznalostí vesmíru, který je prozkoumán zatím jen z nepatrné části.

Jediné cestování, které lze učinit, tak je to, že se vzdálíte od Země a následně se vrátíte zpět, jednalo by se ovšem pouze o jednosměrnou letenku do budoucnosti, jelikož byste se ve vesmíru pohybovali obrovskou rychlostí a na Zemi by mezitím všichni zestárli.

Podle dosavadních výzkumů je cestování v čase pro lidstvo zatím nemožné a nabízí se zde i řečnická otázka:“ Opravdu bychom chtěli v čase