Jaderná energie slouží lidstvu už nějakou tu dekádu. Je ale nevyzpytatelná a občas se vyjme kontrole. Při takových tragédiích jsou často zmařeny i životy v důsledku ozáření.

5. Havárie – Jaslovské Bohunice (Československo)

Největší jaderná havárie v Československu
Stupnice vážnosti: 3 vážná porucha

Jaderné havárie se nevyhnuly ani našemu území a na pátou příčku lze zařadit havárii v jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice. Samotná nehoda se odehrála v pozdních večerních hodinách při vrstvení paliva za provozu reaktoru. V průběhu havárie došlo k poškození jaderného paliva a jeho následnému úniku do prostorů elektrárny. Oblast elektrárny byla do tří dnů vyčištěna a zbavena radiace.

4. Havárie – Windscale (Velká Británie)

Za čtvrtou největší havárii se považuje havárie ve Velké Británii v jaderném rektoru Windscale.
Stupnice vážnosti: 4 havárie s účinky v jaderném zařízení

Roku 1958 v dopoledních hodinách došlo vinou nepozornosti tehdejší obsluhy k přehřátí a následnému vznícení 8 palivových článků jaderného reaktoru. Následovalo vznícení slitiny a vznikl mohutný požár. Požár se hasil celkem 5 dní a oheň zničil 12% paliva, které bylo umístěné v samotném reaktoru. Silné radioaktivní látky se rozptýlily nad 70% Anglie. Po havárii byl na 2 měsíce vydán zákaz na prodeje potravin a konzumace pitné vody v okruhu 700 km2. Provoz reaktoru byl označen jako nežádoucí a Windscale již nikdy nebyl obnoven.

3. Havárie – Three Miles Island (USA)

Další velmi vážnou havárii zaznamenala jaderná elektrárna Three Miles Island. 
Stupnice vážnosti: 5 havárie s účinky na okolí

Roku 1979 v ranních hodinách vypadla dodávka vody do jednoho ze dvou elektrárenských zdrojů. Reaktor byl sice odstaven, ale úniku chladící vody se nedalo zabránit. V důsledku ztráty chladicí kapaliny došlo k tavení aktivní zóny. Celá úklidová akce trvala týden. Únik radioaktivních látek mimo elektrárnu byl sice nízký, přesto ale bylo radioaktivní opatření daleko větší než u Windscale.

2. Havárie – Fukušima (Japonsko)

K havárii v jaderné elektrárně Fukušima došlo během zemětřesní v roce 2011.
Stupnice vážnosti: 7 velká havárie

K s