Dítě je obrovský dar, radost, ale zároveň přináší do života budoucích rodičů obrovskou odpovědnost. Každý sní o tom, jaké to bude, až se miminko narodí. Ovšem realita je mnohdy trochu jiná. Výchova dítěte je ta nejtěžší věc, neboť vyžaduje mnoho trpělivosti. Jsou to roky dřiny, která se vám však vrátí. Každý z vás jistě chce pro své dítě to nejlepší, ale mnohdy dělá pravý opak. Rozmazlování a nesamostatnost vede k tomu, že dítě bude nesoběstačné a přecitlivělé.

Samozřejmě každý se dopustí nějakých výchovných chyb. Připomeňme si některé z nich.  

Zákazy a příkazy

Rodiče mají tendenci dětem stále něco zakazovat a přikazovat. Schválně se zamyslete, kolikrát denně používáte slova „musíš“ a „nesmíš“. Malým dětem neustále zdůrazňujete, co nesmí dělat, aby to pro ně nebylo nebezpečné. Aby se napapali, aby šli spinkat, aby to nerozbili a tak dále. Když jsou v pubertě, opět jsou zde zákazy, aby neseděli u počítače příliš dlouho, vrátili se domů za světla. Poznáváte se? Samozřejmě strach o děti je naprosto běžný a přirozený. Nicméně příliš zákazů vede k opačnému výsledku. Zkuste se svými ratolestmi více mluvit, domlouvat se na kompromisech. Chválit je za to, co dělají dobře a co se jim daří. Vyrovnat tu negaci. Spokojenost bude na obou stranách.

Nestabilní prostředí

Děti, které pocházejí z nestabilního prostředí, ať už jde o odloučení rodičů, hádky nebo sociálně slabené rodiny, si tento model nesou i do budoucnosti. Ideální je samozřejmě se snažit dítě zaopatřit jak nejlépe to jde. Výchova obou rodičů je velmi důležitá. Nicméně jsou situace, které to neumožňují. Snažte se dítě co nejvíce chránit. Domluva partnerů je velmi důležitá, aby dítě co nejméně pocítilo napětí a problémy, které mezi nimi panují. Pokud vás tíží finanční situace, i zde jsou řešení. Státní příspěvky, práce z domova, požádejte o pomoc příbuzné.

Nezapomeňte, že prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, jej velmi silně ovlivňuje. 

Buďte nejlepší přítel svého dítěte

Rodičovství není jenom o výchově, ale také o porozumění. Je velmi důležité, aby vám dítě věřilo. Věnujte se mu, co nejvíc to půjde, mluvte s ním o všem, co jej trápí. Na druhou stranu je potřeba nastavit hranice. Dítě musí vědět, že vy jste autorita a vás musí poslouchat. Tohle není vůbec snadné, přesto je potřeb