Vypadá to, že vaše slušné známky ze „slohovek“ a češtiny se vám přece jen ještě budou v životě hodit k něčemu ale opravdu OPRAVDU užitečnému!

V kostce řečeno, používání mnoha metafor z vás může udělat vrchního alfa-psa či také mrakodrap ve městě plném činžáků. Doufáme, že jste předchozí metafory pochopili snadno a rychle, protože, jak bylo právě zjištěno, takovým typem mužů jsou ženy posedlé: ženy přitahují muži mluvící v jinotajích – aspoň k tomuto závěru dospěl jeden z posledních průzkumů na toto téma ve vědeckém plátku „Scientific Reports“. Ale k věci!

Výzkumníci z „University of Electronic Science and Technology of China“ promluvili se 116 (heterosexuálními samozřejmě) studentkami na školách na téma, jaké preferují u potenciálních protějšků mužské komplimenty.

Během celého procesu jim bylo předloženo celkem 140 fotek a všelijakých snímků náhodných mužů, které měly ocenit podle atraktivity vzniknuvší složením dojmu z jeho vzhledu a komentáře u fotky (pro změnu tvořeného lichotkou). Každá lichotka byla buď metaforická či přímá a komentovala pozitivním stylem jejich vzhled anebo jejich bydlení.

Zajímavé je ovšem to, že právě muži, jenž používali metafor byli ve finále zhodnoceni jako atraktivnější, oproti těm přímým, ba co více – komplimenty na jejich vzhled účinkovaly více, jak na jejich bydlení a domov. Jinými a konkrétními slovy: věty typu „Tvoje oči jsou krásné jak dvě duhy!“ byly preferovány před „Tvé rty jsou sexy!“.

Vnucuje se na závěr logicky malá úvaha, proč je skupina lidských samic tak posedlá metaforami (minimálně na podvědomé úrovni)? Výzkumníci mají za to, že to pro ženu symbolizuje nejenom drzost a plodnost – stejně jako třeba u fráze „Chci tě!“ (tam zase chybí prvek tajemna a kreativity evidentně), ale podobná dobře zvážená jinotajná lichotka může udávat i nesmírnou kreativitu daného muže/člověka. Je zvykem, že první dojem si lidé dělají na základě pár faktorů a sociálních kontextů a vypadá to, že u žen slouží k této věci právě jeho jazyk a jeho potenciální imaginativnost.

Zcela se vyhnout je pak potřeba jakékoliv květnatému erotickému chvalozpěvu na svoje vlastní kvality.

Takže pánové, zařadit okamžitě a střelhbitě do svých linků i weby věnované mladým básníkům…

Zdroj: www.MensHelath.com