Zdravotní pojištění je zákonem daná částka, kterou si musí platit každý občan, který má na území ČR trvalé bydliště. Jedná se o součást sociálního zabezpečení, díky němuž je pojištěná osoba chráněna v případě nemoci nebo úrazu, z pojištění je poté hrazena zdravotní péče (pouze však v rámci zákonného standardu).

Každý cizinec, který pobývá na tomto území má zákonem dané povinnosti, které se vztahují na zdravotní pojištění, obzvláště pokud zde pobývají delší dobu a mají zde již trvalé bydliště, pak jsou součástí zdravotního systému automaticky a musí si ho platit.

Pokud přijíždějí cizinci za prací, poté se na ně také vztahují povinnosti, které se zdravotním pojištěním souvisí. Jestliže si zaměstnavatelé hledají pracovníky z jiných států, pak musí počítat s tím, že jim budou muset zdravotní pojištění zajistit, neboť ani cizinci nejsou z této povinnosti vyřazeni.

Většina cizinců, kteří se uchází v ČR o práci, musí mít sjednané zdravotní pojištění dopředu, neboť z některých zemí je pojištění nutnost pro získání víza.

Jaký druh zdravotního pojištění se na cizince vztahuje?

V prvé řadě je nutné si ujasnit, že v ČR jsou dva druhy zdravotního pojištění, zdravotní pojištění pro cizince se tedy liší podle následujících parametrů:

  • Veřejné zdravotní pojištění – jistě každý občan ČR zná veřejné zdravotní pojištění, jehož je součástí, a které mu pravidelně každý měsíc odchází z výplaty nebo si ho musí doplácet. Toto veřejné pojištění se tak týká každého, kdo má na území ČR trvalé bydliště, což se týká i cizinců. Dále se také vztahuje na cizince, kteří zde mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s dlouhodobým pobytem a jejichž zaměstnavatel má sídlo společnosti na území ČR. Všechny výše vyjmenované skupiny občanů mají tedy pojištění zákonem povinné.
  • Smluvní zdravotní pojištění – jinak také známé jako komerční. Jedná se o skupiny cizinců, kteří mají sice povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum na dlouhodo