Top 10 Podivné vesmírné útvary

0

Od miniaturních černých děr přes zakřivení časoprostoru až po hmotu, která nejde nijak zachytit – vesmír je plný podivných úkazů. V tomto článku jsme pro Vás vybrali 10 nejzajímavějších.

10. Kvazary

Tyto jasné objekty se nacházejí na hranici viditelného vesmíru a připomínají nám chaotické počátky vesmíru, jsou to pravděpodobně obří černé díry uprostřed vzdálených galaxií. Kvazary uvolňují více energie než stovky galaxií zárovneň. Tento obrázek je kvazar 3C 273, zachycený v roce 1979.

9.Vakuová energie

Kvantová fyzika nám říká, že nic není jak vypadá, prázdný vesmír je hromada subatomárních částic, které se neustále vytvářejí a zanikají. Tyto částice vyplňují každý kubický centimetr vesmírného vakua energií. V souladu s teorií relativity vytvářejí antigravitační sílu, která rozpíná vesmír. Bohužel, zatím není známo, proč se vesmír rozpíná čím dál tím rychleji.

8.Antihmota

Všechno má svůj opak, dokonce i hmota. Částečky, vytvářející hmotu, která je nám známa, mají svůj přesný opak – antihmotu. Když se obě střetnou, navzájem se vyruší a vznikne energie podle Einsteinova vzorce E=mc2.

7. Miniaturní černé díry

Pokud je nová teorie o černých dírách správná, pak se v celém naší sluneční soustavě vyskytují tisíce takovýchto „mrňousů“ o velikosti atomového jádra. Narozdíl od jejich větších „bratrů“ jsou tyto mini díry zbytky po velkém třesku.

6.Kosmické mikrovlnné záření

Také známé jako CMB, tato záření je zbytkem z velkého třesku. Poprvé byl zachycen v 60. letech jako rádiový šum vycházející z vesmírné prázdnoty. Nyní je to nejjasnější důkaz, že kdysi došlo k velkému třesku.

5.Temná hmota

Vědci věří, že temná hmota tvoří velikou část vesmíru, bohužel nemůže být sledována ani zachycena žádnou známou technologií. Kandidáti se nacházejí od lehkých neutrin až po neviditelné černé díry.

4.Exoplanety

Do 90. let byly jediné známé planety v naší sluneční soustavě. Astronomové od té doby objevili okolo 250 exoplanet, od plynných obrů až po planety zemského typu – tedy vhodné pro život. Hledání takovýchto exoplanet je nesmírně náročné.

3.Gravitační vlny

Podle Einsteinovy teorie relativity, gravitační vlny zakřivují časoprostor, cestují rychlostí světla. Nicméně jsou tak slabé, že vědci detekují pouze ty, které se vytvoří během velikých kosmických jevů (např. sloučení dvou černých děr).

2.Galaktický kanibalismus

I galaxie se mohou „pojídat“ navzájem. Mléčná dráha se již přibližuje ke svému nejbližšímu sousedu, Andromedě. Přibližně za 3 miliardy let splynou v jedno velké seskupení hvězd.

1.Neutrony

Neutrony jsou elektricky neutrální částice, které nemají téměř žádnou hmontnost, tudíž můžou projít skrz pevnou hmotu – při čtení tohoto článku Vámi proudí miliony neutronů. Vznikají skrytě při hoření – tedy všechny hvězdy, jak zdravé, tak umírající, vytvářejí tyto částice.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here