Top 10 Největší géniové v historii

1

Po planetě běhá spousta lidí s vysokým IQ, můžeme se dočíst o dětech s IQ 160 a více. Prozatím však nemají na historické osobnosti, které se řadí do žebříčku nejchytřejších lidí světa. Těch největších géniů, kteří obohatili lidstvo a posunuli ho o velký kus dopředu.

10. Madame De Stael – IQ: 180

(1766-1817) Celým jménem Anne-Louise-Germaine Necker, baronka z Staël-Holstein. Madame De Stael byla žena slova, politický propagandista a dobrý řečník. Byla ztělesněním evropské kultury té doby a hlásila se k myšlenkám neoklasicismu a romantismu. Mimo jiné psala novely, divadelní hry, morální a politické eseje, kritiky, historické knihy, autobiografii a dokonce několik básní.

9. Galileo Galilei – IQ: 185

(1564-1642) Galileo byl italský filosof, astronom a matematik, který přispěl mnoha objevy do světa vědy. Mezi jeho úspěchy řadíme vylepšení dalekohledu, rozmanitá astronomická pozorování nebo první z Newtonových zákonů pohybu. Galileovo dílo je považováno za nejvýznamnější průlom od dob Aristotelových. Navíc jeho konflikt s římskokatolickou církví je brán jako nejvýznamnější příklad počátečního konfliktu náboženství a svobodné mysli.

8. Bobby Fischer – IQ: 187

(1943-2008) Bobb Fischer byl americký šachový mistr světa v letech 1972–1975. Už v 15 letech postoupil do turnaje kandidátů a stal se velmistrem. Titul mistra světa si zasloužil v roce 1972 výhrou „zápasu století“ v Reykjavíku na Islandu nad sovětským obhájcem titulu Borisem Spasským. Tento turnaj probíhal během studené války a byl interpretován jako vítězství USA nad Sovětským svazem.

7. Ludwig Wittgenstein – IQ: 190

(1889-1951) Byl to jeden z nejvlivnějších filosofů 20. století. Bývá spojován především s analytickou filosofií a filosofií jazyka, ovlivnil však i logické pozitivisty. Ludwig se narodil jako nejmladší z osmi dětí do bohaté rodiny úspěšného rakousko-uherského podnikatele. Po vypuknutí 1. světové války se hlásí do rakouské armády jako dobrovolník a v jejím průběhu získává na východní frontě několik medailí za statečnost. Po válce pokračuje v bádání a vydává dílo Tractatus Logico-Philosophicus.

6. Blaise Pascal – IQ: 195

(1623-1662) Pascal byl jedním z předchůdců moderní počítačové techniky – v roce 1642 sestrojil jako pomůcku pro svého otce první mechanický kalkulátor, schopný sčítat a odčítat, známý pod jménem Pascalina. Během života jich pak nechal vyrobit ještě více než 50 kusů, různě zdokonalených. Proto po něm byl nazván programovací jazyk Pascal. Mimo jiné se zabýval prózou, matematikou a náboženskou filosofií.

5. John Stuart Mill – IQ: 200

(1806-1873) John Stuart Mill byl anglický filosof, politický ekonom a politik, zastánce utilitarismu. V letech 1865-1868 byl poslancem britského parlamentu. Ve stejném období (1865-65) zastával také post rektora na skotské univerzitě St. Andrews.

4. Gottfried Wilhelm Leibniz – IQ: 205

(1646-1716) Německý filosof, historik, právník, vědec, diplomat a matematik. V patnácti letech vstoupil na univerzitu. V sedmnácti letech se stal bakalářem a ve dvaceti doktorem. Navázal rovněž kontakt s ruským carem Petrem Velikým, kterému přednesl dalekosáhlé plány na podporu věd a na kulturní výměnu mezi národy.

3. Emanuel Swedenborg – IQ: 205

(1688-1772) Švédský vědec, vynálezce, teolog a mystik, autor mnoha latinských spisů. Pocházel ze zámožné těžařské rodiny. Z jeho učení vzešla Církev Nového Jeruzaléma, jejíž členové jsou známi jako swedenborgiáni.

2. Leonardo Da Vinci – IQ: 205

(1452-1519) Leonardo byl všestrannou renesanční osobností. Stal se významným malířem, sochařem, architektem, přírodovědcem, hudebníkem, spisovatelem, … Mezi jeho nejslavnější díla patří „Poslední večeře“ a „Mona Lisa“. Byl také vynálezcem – zdokonaloval pracovní nástroje, létací a válečné stroje a s vodou související vybavení (jako potápěčský skafandr).

1. Johann Wolfgang von Goethe – IQ: 210

(1749-1832) Německý básník, prozaik, dramatik, politik, biolog, historik umění a umělecký kritik a architekt. Vystudoval práva a přírodní vědy (učinil několik objevů, které popsal ve svých dílech). Působil jako právník, později byl dvorním radou a ministrem státní správy.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here