Vznik podvojného účetnictví nelze přesně datovat. Poprvé bylo písemně popsáno v roce 1494 v knize italského mnicha Luca Pacioliho, ale jeho existence se předpokládá již o dvě století dříve. Účetní záznamy a účetní knihy se začaly psát, aby každý obchodník, řemeslník, průmyslník či jiný podnikatel měl přehled o svém jmění, obchodování, výrobě či poskytnutých službách. Aby věděl komu je dlužen, a naopak kdo mu dluží, kolik má k dispozici finančních prostředků a jaký má majetek. Proto nelze úspěšně podnikat bez vedení podvojného účetnictví.

Původní cíle a funkce podvojného účetnictví

  1. Původně vzniklo čistě pro samotného podnikatele, aby si pamatoval a měl přehled o své činnosti. Nebylo nijak nařízeno, ale bylo čistě dobrovolné.
  2. Správně vedené a sepsané účetnictví pomáhalo podnikateli získávat důležité informace, které sloužily pro další směřování a rozvoj podniku.
  3. Účetnictví jako takové věrohodně a systémově popisuje situaci a stav podniku a dává obrázek pro okolní subjekty.

Novodobý vznik a funkce podvojného účetnictví

  1. Původní zaměření účetnictví pouze pro osobní potřebu podnikatele se rozšiřuje na potřeby ostatních zúčastněných subjektů.
  2. I nadále z velké části účetnictví slouží samotnému podnikateli, aby věděl, jak hospodaří, jaké prostředky do podnikání vložil a jakých dosahuje výsledků a zda je podnikání pro něho přínosem či naopak.
  3. Podvojné účetnictví začíná povinně sloužit i ostatním zúčastněným a nejen podnikateli. Jde například o soudy, státní orgány, kde účetnictví začalo sloužit jako důkazní materiál.

Základní účel vedení podvojného účetnictví

Státní orgány

Účetnictví slouží také pro zjištění informací, týkajících se správného odvodu jednotlivých daní. Proto daňové a státní orgány prostřednictvím zákonů mají zájem na povinnosti řádného vedení podvojného účetnictví, jako prostředku pro řádný odvod daní a ostatních povinností.

Podniky

Podvojné účetnictví se stává nejen důležitým nástrojem pro samotné vedení podniků, ale také například pro jeho akcionáře nebo zaměstnance, kteří z něho čerpají důležité informace.

Rozdělení podvojného účetnictví

Finanční účetnictví

  • Jde o informace, zachycující vztahy k vnějšku, tj. k dodavatelům, odběratelům, bankám, finanční správě a ostatním.
  • Výstupem účetnictví jsou účetní výkazy a přehledy zákonem stanovené a povinné.

Manažer