Historický šerm a umění boje s mečem

0
Šermířské divadelní představení

Umění šermu je lidstvu známo již od starověku. Jeho hlavním účelem byl boj ve válce a sebeobrana. Postupem času se však šerm s technologickým pokrokem rozvíjel do nejrůznějších technik, kterým vévodila zejména Evropa, ale také Japonsko a Čína. Co je však šerm v dnešní době? Jedná se o skutečný dobový boj nebo pouze o strhující choreografii, která má divákům navodit pocit, jako by se ocitli o několik století zpět v minulosti?

Počátky historického šermu v Česku

Éra českého historického šermu se začala psát na přelomu 19. a 20. století. V rozličných divadelních hrách si bylo možné povšimnout skvěle nacvičených soubojů – mezi ty nejznámější se počítá představení Cyrana z Bergeracu, které se v češtině hrálo na jevištích od roku 1899. Zájem o šerm také dokládají mnohé fotografie. Jako příklad mohou sloužit šermíři Královské české, zemské, stavovské šermírny. Na snímku, který se datuje do roku 1905 a je pořízen ve stavovské šermírně, je zachycen profesor Berti, který se dýkou a pláštěm brání útoku kordem. Mnozí jej pokládají za první zárodek historického šermu u nás. Je zajímavé, že dané zbraně se v té době již nepoužívaly, s největší pravděpodobností šermíře už tehdy přitahoval historický šerm.

Snímek profesora Berti z roku 1905 pořízený ze stavovské šermírny. Zdroj: kniha Český historický šerm od Jaroslava Krupky

V roce 1902 vznikl první Český šermířský klub Riegel, který funguje dodnes a je nejstarším šermířským klubem v České republice. Dále vzniklo několik dalších skupin – mezi nejznámější patří Mušketýři a Bandité, kteří vystupovali po celé Evropě i mimo ni. Dále potom skupina Romantik či Kadeti. Zlatá éra historickému šermu začala v polovině 70. let. Velkou zásluhu na tom měly filmové pohádky, které dodnes patří do českého zlatého kinematografického fondu. Tato doba dala vzniknout také šermířské skupině Regius, která sestavovala většinu choreografií soubojů v pohádkách, filmech či televizních inscenacích.

Jak vypadal pravý středověký šerm?

Díky neustálému pokroku lidstva se měnily nejen techniky boje, ale také samotné zbraně. Z tohoto důvodu se bojové umění ve své původní podobě nezachovalo. Z dochovaných písemných pramenů lze však o středověkých způsobech boje mnohé zjistit. Jedná se ovšem o titěrnou práci a zahrnuje spoustu hledání a překládání, protože většina středověké literatury je psána latinsky, německy, anglicky či francouzsky.

Středověké evropské způsoby boje však lze vypozorovat i z moderních sportovních disciplín, které nesou jejich charakteristické prvky. Mezi ně patří například řecko-římský zápas nebo sportovní šerm. Šerm se přitom v moderní podobě začal objevovat okolo 16. až 17. století a dnešní styl vychází z francouzské školy. V poslední době se však stále více dostává do popředí i německá či italská škola, kde se bojuje s tesákem nebo dlouhým mečem.

Paulus Hector Mair, De Arte Athletica, 1542 – umění boje s mečem, německá škola

Rozmanité disciplíny šermu

Asi nejznámějším směrem je sportovní šerm, který má však spíše blíž ke sportu než k historickému boji. Má přesně daná pravidla a bojuje se fleretem, kordem či šavlí. Soutěží spolu jednotlivci nebo čtyřčlenná družstva a celý zápas trvá tři minuty. Mnohem více historie obsahuje bojový šerm. V současnosti existuje mnoho spolků, které se snaží tradici historického šermu udržet a původní formu tohoto umění boje předávat dál. Toto úsilí dalo vzniknout uskupení HEMA (Historical European Martial Arts), shromažďujícímu lidi, školy a spolky napříč celým světem, které se zabývají historickým bojovým uměním. V rámci těchto aktivit se konají HEMA turnaje, kde lze porovnávat techniky boje s ostatními. V České republice a na Slovensku působí Československá HEMA liga.

Setkat se můžete také se středověkým kontaktním bojem, který je znám pod zkratkou HMB (Historical Medieval Battles). Jeho základem je sice historický šerm, avšak hlavní důraz je kladen na tvrdý boj – a to buď v duelu či v hromadné bitvě. V akci zde můžete vidět nejenom historické repliky mečů, ale také ratišťové zbraně nebo bojové sekery. Tvrdší boj ve skupinách se ujal také ve východní Evropě, kde ho začali nazývat buhurt. Hlavní myšlenkou HMB je navrátit středověkým bojům původní brutalitu – nic tak není předem domluvené, nacvičené ani předstírané. V této disciplíně se také konají soutěže. Ta nejznámější nese název Bitva národů a zahrnuje všechny obvyklé kategorie boje.

Nemělo by se zapomínat také na LARP. Tyto „dřevárny“, jak se jim přezdívá, mají velkou popularitu. Vznikají ve stylu rozličných světů z her, knih nebo filmů a každý účastník si volí vlastní roli. V neposlední řadě se můžete setkat také se šermem divadelním, který je v podstatě jen skvěle nacvičenou choreografií v dobových kostýmech a s dobovými zbraněmi.

Šermířské divadelní představení

Bezpečnost na prvním místě

Každá disciplína šermu musí podléhat striktním bezpečnostním opatřením. Jde zejména o rozličné ochranné pomůcky, bez kterých hrozí vážné zranění. Pozornost však musí být věnována i samotným zbraním. Na sportovní šerm je klíčová tupá čepel i hrot a speciální maska splňující normu FIE 1600N. Nezbytné jsou také chrániče na lokty, kolena a holeně či nákrčník. Podobná pravidla se týkají i historického šermu v rámci různých spolků. I zde je bezpečnost na prvním místě. Trochu volnější pravidla jsou potom u HMB a buhurt, ale i zde platí, že s ostrým mečem a ostrou špičkou na bojišti nemáte co dělat. Zcela speciální skupinou jsou LARPY, kde se používají zbraně dřevěné, latexové, popřípadě měkčené mirelonem, karimatkou nebo molitanem. Jen tak si lze vychutnat pravý boj, ale zároveň neohrozit sebe ani ostatní ve svém okolí.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here