Snad každý touží po tom, aby byl v tom co dělá úspěšný, měl slušný příjem, který zajistí spokojený život jemu a jeho rodině a aby dělal takovou práci, která ho baví a je vidět. Častým plněním těchto přání je podnikání, které od 90. let minulého století zakusilo již mnoho lidí, ale jen hrst z nich se dopracovala do pozitivních čísel ve svých ziscích.

Dnešní doba již tolik nenahrává podnikání jako léta minulá. To ovšem neznamená, že začít nyní podnikat je sebevražda. Pokud jste schopní a dokážete si jít tvrdě za svým cílem, je pro Vás jako dělaná práce například freelancera.

Kdo je freelancer
Freelancing se dá jednoduše označit jako podnikání na volné noze. To znamená, že na začátků svého podnikání začnete pod svým jménem nabízet určité služby. Tato činnost se dá provozovat například při normálním zaměstnání, nebo při studiu. Avšak činnost freelancera se nevztahuje jen na služby. Může nabízet i určitou drobnou výrobu, řemeslné výrobky či komerční umění. Hlavní kapitálovou komoditou jsou však především znalosti a zkušenosti.

Freelancing a budování firmy
Freelancing nesmíme chápat jako záměrné budování podniku, ve kterém se stává majitel spíše manažerem nežli odborníkem. U tohoto typu podnikání je člověk většinou zodpovědný sám za sebe, díky čemuž se může rozhodovat, zdali ho práce naplňuje a těší ho a má z ní přesně takový prospěch, jaký zamýšlel. Tento typ otázek si u již rozběhlé firmy, ve které majitel odpovídá i za své zaměstnance, můžeme jen pokládat, ale těžko řešit. Spousta lidí si myslí, že freelancer dělá jen na sebe a jeho pracovní nasazení je přímo úměrné i výdělku. To je ovšem omyl. Spousta freelancerů je dnes schopna za menší pracovní nasazení utržit větší zisk, nežli majitelé malých firem, díky (polo)pasivním příjmům, jako je například investice do startupů, či výdělku na prodeji licencí.

Nejčastější chyby freelancingu
Důležité je si uvědomit, jakým směrem se chcete ubírat. Míchat dohromady nejrůznější freelancingové zaměření je jako stavět domek z karet na křivém stolu. Je třeba si uvědomit, že nejdůležitějšími základy jsou spolehlivost, poctivost a kvalita, díky kterým se Vám pak bude dostávat stále větší nezávislosti a svobody. Proto se zaměřte spíš na užší portfolio nabízených služeb, které jste schopni poskytovat v opravdu kvalitní podobě a možná časem své aktivity začněte rozšiřovat.