Pokud se rozhodnete zbourat určitý objekt na svém pozemku, můžete to udělat buď v rámci stavebního povolení na demolici, ohlášení demolice, nebo nemusíte hlásit vůbec nic. Podmínky jsou obdobné, jako když byste chtěli daný objekt postavit. Pokud byste na jeho stavbu potřebovali stavební povolení, budete potřebovat stavební povolení i na demoliční práce. Pokud jste objekt mohli postavit bez jakéhokoli ohlášení, můžete jej stejným způsobem zbourat.

Bourání bez ohlášení

Demoliční výměr nebudete potřebovat zejména u staveb, které jsou menších rozměrů. Může jít například o nízké ploty, kůlny bez pevných základů, kurník, holubník či další výběhy pro drobnější zvířata. Jak už bylo řečeno: pokud jste nepotřebovali povolení k jejich stavbě, nemusíte je ani bourat s nějakým ohlášením.

Ohlášení demolice

Ohlásit musíte bourání „středně velkých“ objektů. Toto označení je velmi scestné, protože co pro jednoho je průměrně velký objekt, může být pro jiného malý atd. Jedná se o jakési zjednodušené stavební povolení, které můžete využít na některé objekty, které jsou přesně specifikované zákonem. Jedná se například o bourání domů s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 metry a maximálně dvěma nadzemními podlažími a podkroví, různé přístavby, nástavby, zdi do výšky 1 metr apod.

Stavební povolení demolice

V tomto případě už půjde o velké stavby, jako je například rodinný dům, garáž, bourání nosných zdí apod. Mohli bychom říci, že do této skupiny patří všechny objekty, které jsou větší, než je uvedeno v omezeních pro ohlášení demolice. V některých případech může být výhodnější zažádat raději o stavební povolení, než o ohlášení (například když nemůžete sehnat souhlas sousedů).

Nezapsané stavby

Pokud chcete zbourat „černou“ stavbu, tedy takovou, která dosud nebyla nahlášena na katastru nemovitostí, nelze to udělat svévolně (pokud patří do skupiny staveb, které je nutné nějakým způsobem nahlásit). V takovém případě ji budete muset nechat nejprve zaměřit a zapsat, což vyžaduje čas i peníze navíc.