Stačí rovnou za kompresor směle připojovat nářadí, pistolovou techniku nebo dokonce automatizované výrobní zařízení bez mezistupně, kterému se říká úprava vzduchu? Sem patří i sušičky vzduchu a ty nestojí zrovna málo. Vyplatí se do nich investovat? Kdo sušičku potřebuje a kdo se bez ní obejde?

Obecně se dá říci, že sušičku vzduchu potřebuje každý, komu záleží na dlouhé životnosti a dobrém fungování veškerého zařízení, připojovaného za vzduchový kompresor. A to hlavně v případě, kdy ho využívá pravidelně, třeba k vlastnímu podnikání. Pokud je kompresor používán jenom občas, třeba v garáži k dofukování kol nebo v dílně pro ofukování ponku, platí výjimka, kdy sušička vzduchu není nutná. Investice do ní by neměla šanci se vrátit. Ano, otázka investice – to je u úpravy vzduchu velké téma. Sušičky, ať už kondenzační, adsorpční nebo membránové (jejich typy si ještě více rozebereme v dalších odstavcích) jsou velkou investicí, ale provozovatel kompresoru musí být seznámen s tím, že finanční ztráty bez systému úpravy vzduchu mohou být mnohonásobně větší, čím obsáhlejší kompresorová soustava je. Takový provoz automatizovaných linek v průmyslu se umí prodražit až o miliony. Co všechno se do těchto ztrát počítá? Neupravený vzduch, který neprošel sušením, je pro mnoho aplikací závadný, ničí postupem času