„Stavebnictví se dynamicky mění a promítají se do něj všechny ekonomické a demografické jevy. Dříve se byznysová strategie nastavovala na tři až pět let, dnes zhruba na půl roku. Pro realizaci projektů využíváme brownfieldy. Nic nebouráme, ani nestavíme tam, kde by mohl být park, ale kde leží ladem nevyužité zajímavé prostory, říká Josef Šilhánek, ředitel DRFG Real Estate.

Nedostatek stavebních materiálů, růst cen a chybějící pracovní síla

I přes všechny zmiňované faktory, situace není tak dramatická. Ceny výrobků ve stavebnictví rostou rychle, ale podstatně méně než v jiných odvětvích průmyslu či zemědělství. Někteří dodavatelé stavebních materiálů využívali situace k umělému navyšování cen, aniž by k tomu měli důvod, ale teď cítíme částečný posun opačným směrem. Spousta projektů se pozastavila, což snížilo odbyt pro tyto dodavatele.

Potenciál investic v Česku DRFG stále vidí

Kvůli aktuální situaci úrokových sazeb v Česku DRFG vstoupila také na Slovensko. V Česku skupina vyhledává především eurové transakce, primárně logistiku a retail. Co se týče rezidenčního bydlení v Česku, drží se DRFG strategie průměrné velikosti bytu 60 m2, kdy se při stávajících podmínkách poskytují dostupné bydlení.

Rozhodující faktory pro vstup do nového rezidenčního projektu

Rusňákova skupina permanentně sleduje a vnímá:

  • kupní sílu regionu,
  • demografii,
  • žebříčky popularity místa pro život,
  • průměrný věk obyvatel a další faktory.

Velkou roli hraje i lokalita. Například v Ostravě je cena výstavby vyšší než ta prodejní, tedy investovat v těchto lokalitách a v této době se absolutně nevyplatí. Do jiných měst se skupina nebojí vstupovat pravidelně, protože v nich mají investory a lokální tým. V Olomouci například DRFG staví projekt na brownfieldu, kde investují celkově čtyři miliardy korun.

Výhody brownfieldu z pozice investora

Výhodou je, že většinou se místo nachází uvnitř města a je napojené na existující infrastrukturu. Také se nic nebourá, ani nestaví na místě, kde by mohl být park, ale kde leží ladem nevyužité lukrativní prostory. Nejde však jen o výhody. Velkým tématem jsou v těchto případech ekologické zátěže, které mohou významně ovlivnit ziskovost projektu.

Další rozvojové plány

DRFG Davida Rusňáka se momentálně zaměřuje na země, které mají domácí měnu euro či v ní alespoň probíhají transakce. Aktuálně vyhodnocují investiční příležitosti do rezidenčních projektů na Slovensku, ve Slovinsku, Rakousku a v Chorvatsku. Dále komerční projekty na Slovensku, v Německu a Rumunsku. Současně skupina chce být nadále aktivní v eurových transakcích na současných trzích v Česku a na Slovensku.  

Autor: Michal Pecka