Auta na alternativní pohony v blízké budoucnosti

0

Vzhledem k tomu, že cena ropy neustále roste, každý přemýšlíme nad tím, kde by se dalo na našem plechovém miláčkovi ušetřit. Jednou z možností jak ušetřit za pohonné hmoty jsou právě alternativní pohony. Nevýhodou je vysoká pořizovací cena, čímž se Vám ušetřené peníze vrátí až za několik let…

Hybridní pohon

Prvními sériovými modely s tímto pohonem se staly Toyota Prius a Honda Insight. A o co se tedy jedná? Hybridní pohon je kombinací spalovacího motoru a elektromotoru se dvěma zásobníky energie. Tuto energii představuje palivová nádrž a baterie, které jsou schopny samy se dobíjet. V současnosti se testují i jiné druhy hybridních pohonů např. spalovací motor+elektromotor+akumulátor nebo spalovací motor+setrvačník. Hybridní pohon je využíván například v některých lokomotivách, v hybridních trolejbusech nebo ve vodíkovém hybridním autobuse.

Vodíkový pohon

Rozmach aut na vodíkový pohon se očekává kolem roku 2010 a největším plusem tohoto pohonu je, že vodík se nalézá všude, jeho zásoby jsou nevyčerpatelné. Výrobci automobilů jsou schopni vyrobit funkční prototypy, ale zatím řeší problémy s ropnými firmami a s provozem v nízkých teplotách. Nicméně vodík je považován za palivo budoucnosti. Vodíkový pohon funguje na reakci vodíku s kyslíkem čímž si vytváří elektrickou energii, tento proces neprodukuje žádné emise kromě vody. Prvním sériově vyráběným automobilem se stala Honda FCX Clarity. Problémem ale stále zůstává, kde budou řidiči vodík čerpat – např. v Kalifornii se nachází 3 vodíkové čerpací stanice a dojezd Hondy je okolo 400km…

Propan-Butan – LPG

LPG je v současnosti nejvyužívanějším alternativním pohonem i když přestavba motoru je celkem nákladnou záležitostí. Propan-butan je levnější než ostatní pohonné hmoty, ale zase tak velkou úsporu nečekejte. Kromě již zmíněné nákladné přestavby, můžeme předpokládat, že ceny LPG budou vyšší. Propan-butan je totiž vedlejší produkt při zpracovávání ropy, tudíž jeho cena se bude měnit úměrně ceně ropy.

Zemní plyn

Největší výhodou zemního plynu je nízká cena a uvolňování malého množství škodlivin. Zásoby zemního plynu se odhadují na 150 let (např. u ropy je tomu jen okolo 50 let). Nevýhodou jsou opět vysoké náklady na přestavbu a také nízký dojezd – okolo 250 km. U nás si získávají automobily na zemní plyn oblibu jen velmi pomalu, v současné době se odhaduje, že české silnice brázdí okolo tisícovky aut na zemní plyn.

Bionafta

Bionafta se vyrábí z řepky olejky a samozřejmě při spalování uvolňuje výrazně menší množství škodlivin oproti klasické naftě. Výraznější používání bionafty v budoucnosti vylučují odborníci – bionafta sice pochází z obnovitelných zdrojů energie, ale nestačí na uspokojení poptávky po palivu. Ani kdyby se využily všechny zemědělské plochy na celém světě, nedokázaly by vyrobit dostatek paliva a zároveň vyspěstovat dostatek potravin.

Elektromobily

Elektromobily se vyrábějí již dlouho, ale s velkým nadšením se nesetkaly. Jak je patrné z názvu auto je na elektrický pohon, a jako zdroj energie využívá akumulátor, který musíte před jízdou nabít. Tyto baterie jsou těžké a nabíjení je velmi pomalé, navíc dojezd je na 100 km. V současnosti se testují elektromobily, které by si přečerpaly vodík v kapalné podobě do nádrže, pak do automobilových článků, čímž by si automobil vyráběl energii k provozu sám.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here