Kolikrát se Vám stalo, že jste měli opravdu výborný plán, nejlepší na světě. A? A nakonec ,,skutek utek“. Plán zůstal ve fázi plánování a představ.

Nebojte, nejste v tom sami. Jde o perfekcionismus, který vás brzdí. Realita je taková, že nic nejde napoprvé udělat dokonale, ve skutečnosti možná nejde nikdy nic udělat úplně perfektně.

Tato iluze vám brání, víc než cokoli jiného, dosáhnout vašich cílů. Takže použijte těchto 5 tipů, jak dosáhnout více v roce 2014 tím, že se odprostíte od dokonalosti.

1) Pochopte své velké ,,Proč“
Zaměřte se na důvod, proč je potřeba udělat tu či onu věc. Důvod k dosažení cíle se stává důležitějším než to, aby byl perfektní. Musíte pochopit, že nejde o vnější materiálnost, úspěch a bohatství, prvotní je motivace, srdce a vaše podstata vidět úspešný konec.
2) Vytvořte si vzor úspěchu
Příliš často vás perfekcionismus vede k neúspěchu. Je to tím, že si zadáváte příliš velké úkoly, na krátké časové ose, při omezených zdrojích. Je jasné, že váš úkol se stane rázem nedosažitelný. Vzor úspěchu je v jediném cíli, který si rozdělíte do menších úseků. Nastavte si realistický časový rámec pro dosažení každého jednotlivého dílu. Tím si vytvoříte pocit sebedůvěry